Rekryteringsbloggen

Därför ska du arbeta med kompetensbaserad rekrytering 

Har du koll på hur kompetensbaserad rekrytering påverkar ditt företag? Att rekrytera nya medarbetare tar tid och kräver mycket av dig och din organisation. Det kan ta timmar att gå igenom alla inkomna ansökningar och att genomföra intervjuer. I kombination med detta arbete ska du också välja ut de mest lämpade kandidaterna för tjänsten. Med…

maj 25, 2022

Större risker för tech-bolag gå på en svängande marknad

Så kan tech-bolag gå med vinst trots pandemi, inflation och geopolitiska händelser. I en post-pandemisk värld kommer IT och tech att fortsätta växa i takt med att digitaliseringen av ekonomin kommer att accelerera ytterligare. Riskerna har dock ökat med större svängningar på marknaden för global handel på grund av geopolitiska händelser. Pågående handelskonflikter, regelförändringar och…

maj 25, 2022

Rekrytera och behåll personal inom bristyrken

Precis som många andra aktörer inom branschen har Frankgruppen upplevt den utbredda bristen på byggkompetens och svårigheterna med att rekrytera kandidater, särskilt senior kompetens med mångårig erfarenhet. Här berättar Frankgruppens VD, Magnus Trange om hur de tacklat dessa utmaningar och vilka deras viktigaste fokusområden kommer att bli framöver.   Magnus Trange är VD och koncernchef över…

maj 25, 2022

Byggbranschens 5 viktigaste steg för att klara inflationen

Byggbranschen är redan bekant med dramatiska ökningar av byggmaterialkostnader på grund av problem med leveranskedjan, ökad efterfrågan och nu inflationen. De står också inför höga arbetskostnader på grund av en utdragen brist på arbetskraft som inte har något slut i sikte. Inflationen kommer utan tvekan att förvärra byggbranschens tidigare problem och den påverkar även andra…

maj 25, 2022

Employer branding – Guide i 11 steg

Vikten av employer branding har aldrig varit större och arbetsgivarvarumärket är det mest avgörande i kandidaternas val av arbetsplats idag. Men var ska man börja och hur gör man egentligen för jobba med sitt arbetsgivarvarumärke? Läs vår guide för att komma igång och jobba aktivt med employer branding på ert företag. Vad är Employer Branding?…

maj 25, 2022

Proaktiv rekrytering på mindre än 1 minut

Hur jobbar man bäst för att få rätt personal inom tech och bygg på plats i rätt tid? Vi vill alltid förenkla och förtydliga vårt arbetssätt. Med vår nya film kan ni se hur vi jobbar med proaktiv rekrytering på mindre än en minut! Svensk översättning:Försöker du rekrytera personal, men har ett lågt inflöde av…

maj 17, 2022

Medarbetarnas frihet får Amesto Techhouse att växa

Nordens ledande leverantör av affärssystem satsar på medarbetarnas frihet och ett meningsfullt arbete för att växa. Heidi Nygjelten, Nordic Chief People & Culture Officer på Amesto TechHouse, har lång erfarenhet av arbete med utveckling av människor och organisationer. Här berättar hon om hur en stark företagskultur och medarbetarnas frihet och meningsfullhet gynnar både individen och…

april 14, 2022

Så leder Norge vägen mot en hållbar byggindustri

Sammantaget står byggbranschen för 39% av världens utsläpp av växthusgaser. Här gör Norge stora framsteg med klimatsmarta lösningar som resten av världen bör ta efter. Se de 4 stora områdena där Norge leder vägen mot en hållbar byggindustri. Världens städer växer dramatiskt, en expansion som för med sig stora klimatutmaningar. Nya byggnader byggs med kolintensiva…

april 12, 2022

Nordens regeringar samarbetar för ökad IT-säkerhet

Nordens regeringar håller just nu brådskande gränsöverskridande samtal om samarbeten i syfte att utveckla en gemensam strategi för stärkt IT-säkerhet mot det ökade hotet om cyberattacker i och med Rysslands invasion av Ukraina. Moskva utfärdade några skarpa varningar till nordiska regeringar i mars när militärt och humanitärt bistånd började kanaliseras för att stödja Ukrainas defensiva…

april 12, 2022

Så tillämpar ni flexibla arbetstider

En av de viktigaste preferenserna för att få kandidater att välja er som arbetsplats och stanna. Flexibelt arbete är inte längre bara för gig-konsulter eller frilansare – Nu erbjuder många traditionella arbetsgivare flexibla arbetstider till sina anställda. Som arbetsgivare kan det dock finnas en viss tveksamhet till att erbjuda flexibla arbetstider. När allt kommer omkring,…

april 11, 2022