Så fungerar ett samarbete med Worko

För att säkerställa framgång i varje uppdrag följer Worko en väl etablerad process. Vår process är framtagen för att attrahera, kvalificera och slutligen anställa passiva kandidater – kandidaterna som inte söker jobb aktivt

 • Workshop
  Strategisk behovsdiskussion och analys av er organsation och ert employer brand
 • Kartläggning
  Vi är där kandidaterna är och har byggt vårt nätverk med kontinuitet sedan 2011
 • Search
  Vi kontaktar alltid relevanta kandidater och ser till att adressera dem på deras villkor
 • Kontinuerlig återkoppling
  Vi synliggör vårt arbete och resultat professionellt och tryggt
 • Worko Qualification
  Vi kvalificerar kandidater på ett unikt sätt och enbart de bästa levereras in i er intervjuprocess
 • Bokning av intervjuer
  Vi sätter upp intervjuerna och agerar alltid konfidentiellt – för bägge parters bästa
 • Genomförande av intervjuer
  Ni håller själva intervjuerna och tar vid behov stöd av Worko
 • Rådgivning och intervjuuppföljning
  Vi agerar alltid efter både kandidatens och arbetsgivaren intresse. Vi ser till att rekryteringsprocessen blir så smidig som möjligt

Behöver du rekrytera och öka ditt kandidatinflöde?

Vi har tillgång till passiva kandidater. Våra rekryterare hjälper dig att hitta rätt förutsättningar och skapar ett större inflöde av intervjuklara kandidater kontinuerligt och över tid.