Vad är proaktiv rekrytering?

Proaktiv rekrytering är till skillnad från reaktiv rekrytering ett sätt att jobba med rekrytering som något långsiktigt och strategiskt snarare än något som tvunget måste lösas akut på grund av ett projekt som skall starta, någon slutar eller går på föräldraledighet. Att jobba proaktivt säkerställer att ni har kandidater redo när behov uppstår 

I vissa situationer blir du tvungen att jobba reaktivt men i de flesta av fallen så har du faktiskt möjlighet att bli mer proaktiv och slippa rekryteringsstressen.

Genom att bli proaktiv så kan ni spara tid, anställa fler och bättre kandidater men framförallt slippa risken försenade rekryteringar som leder till stress för både chefer och medarbetare.  

3 tips för hur du lyckas med proaktiv rekrytering

1. Säkerställ att du att du vet det årliga behoven i organisationen

Se till det årliga rekryterings- och kompetensbehovet inte bara det ni behöver rekrytera innevarande kvartal eller månad – annars finns risken att ni missar toppkandidater som är tillgängliga längre fram än era nuvarande behov. På Worko samlar vi data på tillgänglighet på kandidaterna för att våra kunder skall kunna matcha sina framtida behov mot vältajmade kandidater. 

2. Nå ut till era prioriterade kandidater kontinuerligt

Bygg en kandidatpipeline som matchar era årliga kompetensbehov och kommunicera till kandidaterna kontinuerligt. Glöm inte att detta är ett är ett arbete som bygger på rätt budskap till rätt målgrupp för att ni skall få en bra kandidatupplevelse. Vilka budskap är viktigast för er att nå ut med för att attrahera kandidaterna i dag och för att bli top of mind hos kandidaterna i morgon? 

3. Rekryteringsprocess anpassad efter passiva kandidater

När kandidaterna är engagerade med rätt budskap över tid så kommer de vilja träffa er. Då behöver ni ha en rekryteringsprocess som är anpassad efter passiva kandidater. Ni blir utvärderade på samma sätt som att ni utvärderar dem. Se till att ni har en process som är välkomnande, professionell och som kan utföras på kort tid för att kandidaten väljer er istället för en branschkollega! 

Om ni jobbar proaktivt så kommer ni anställa fler och bättre kandidater, minska tiden från behov till anställning och matcha era rekryteringsbehov mot en proaktiv pipeline av kandidater.