Proaktiv rekrytering – IT-branschen

Låt oss berätta hur vi kan hjälpa er med ert rekryteringsbehov inom IT.
Prata med Marcus

Konkurrensen om IT-talanger har ökat kraftigt de senaste åren – höga digitaliseringsbudgetar, för få utbildningsplatser och moderna IT-lösningar hos techbolag- och industriföretag som ligger i global framkant har skapat en perfekt storm inom IT-branschen. De eftertraktade kandidaterna är passiva, vet sitt värde och utmaningarna är liknande i Stockholm, Göteborg, Malmö och i övriga Sverige.

Rekryterande chefer saknar tillgängliga kandidater när behov uppstår och kandidaterna blir frustrerade av generiska jobberbjudanden när dem inte är tillgängliga. Det finns ett matchningsproblem som innebär stress för såväl rekryterande chefer som för de eftertraktade passiva kandidaterna. Riskerna är stora – försenade projekt, minskade intäkter och en hög och till slut ohållbar arbetsbelastning för medarbetarna.

Slipp stressen inom IT-rekrytering – bli proaktiv och jobba strategiskt

Flera företag försöker fortfarande att lösa sina utmaningar kopplat till rekrytering av systemutvecklare, arkitekter, data engineers, dev-ops eller it-säkerhet reaktivt och kortsiktigt. Data i vår plattform visar tydligt att vid kontakt med 100 kandidater inom IT så är 4,1 tillgängliga innevarande månad – passiva kandidater är inte alltid tillgängliga. Våra kunder ser ett värde i att jobba långsiktigt och proaktivt för att ha rätt kandidater tillgängliga när behov uppstår – detta leder till att ni anställer fler och bättre kandidater och minskar stressen hos era rekryterande chefer.

av kandidaterna inom IT-branschen kan tänka sig att gå vidare i karriären om de hittar något som är bättre

87%

Rekrytera snabbare – etablera en pipeline av kandidater

Passiva kandidater inom IT-branschen är inte ointresserade av nya möjligheter men deras tillgänglighet är avgörande för när dem kommer att byta jobb. Därför kommunicerar vi med tusentals kandidater inom IT-branschen varje månad och samlar data på när kandidater avslutar sina projekt och är redo att utforska nya möjligheter. Vi hjälper IT-avdelningar, IT-konsultföretag och mjukvaruföretag etablera en pipeline av kandidater genom att kombinera plattform för passiva kandidater, data-drivetarbetssätt, automatiserad re-engagment och rätt budskap anpassat efter varje uppdragsgivare. Detta gör att ni enkelt kan kommunicera kontinuerligt med eftertraktade systemutvecklare, IT-arkitekter, projektledare, BI-specialister och andra svårtillsatta roller – anställ bättre kandidater genom att nå ut med ert unika employer-brand till era prioriterade målgrupper och bli top-of-mind hos kandidaterna ni vill anställa i dag och i morgon.