Kvalitet och Garantier

 • Kvalitetssäkring
  Vi kvalitetssäkrar vår databas och alla kandidater som vi kontaktar. Worko ser till att för våra kunders räkning enbart kontakta de bästa kandidater.
 • Tillgång till rätt och information
  Rätt och strukturerad data om kandidaters kompetens, vad de vill göra och när i tid det är dags att byta jobb underlättar våra leveranser
 • Vi kan rekrytering inom våra branscher
  Våra rekryteringskonsulter ser till att ligga ajour med nyckelhändelser i våra kunders branscher och vi investerar i utbildning.
 • Vi agerar alltid konfidentiellt
  Vi sätter stor vikt vid en säker informations och databehandling
 • Tusentals anställningar
  Vi har hjälpt 500 företag att rekryterat över 3 000 kandidater
 • Professionell försäkring
  Vi lämnar aldrig ett förslag på lösning eller samarbete utan att vi tagit reda på att vi kan leverera till 100%.
 • Vi tar hänsyn till befintliga och framtida kunder
  Vi är noga med att intressekonflikter inte skall störa våra befintliga eller framtida leveranser.