Ett samarbete med Worko – Anställ fler och bättre

När vi inleder vårt samarbete håller vi en workshop med er. Här säkerställer vi ett framgångsrikt samarbete genom att att översätta era top-performers till att bli en hiring-bar i vår plattform, kandidater som matchar era krav blir en del av er kandidatpipeline. Vi tar också fram målgruppsanpassade budskap för att säkerställa att vi attraherar kandidaterna ni verkligen vill anställa.

Kandidatpipens olika faser

Insikter & data ingår alltid i ett samarbete med Worko

I kandidatpipelinen samlar vi data om kandidater och processen exempelvis; kandidaters preferenser, tillgänglighet och konvertering mellan olika steg i processen i kombination med vår långa erfarenhet gör att vi kontinuerligt kan förbättra våra partnersamarbeten.