Stöd genom hela processen – Rekrytera effektivt och spara tid

På den gamla arbetsmarknaden tackade kandidaten, som regel, alltid ja till ett anställningserbjudande – idag möter arbetsgivare helt andra utmaningar. Där hjälper våra personliga advisors till med att ge stöd under hela rekryteringsprocessen för att hitta de kandidater som passar bäst för rollen och er företagskultur.

Våra personliga advisors ger stöd under hela rekryteringsprocessen

  • Rådgivning och coachning som gör dig till kandidaternas nästa arbetsgivare
  • Hjälper er att ta in och använda strukturerad feedback från kandidater

Valmöjligheterna för kandidaterna blir allt fler. Dessutom sitter de ofta redan på bra jobb och har inga incitament att byta, om de inte får ett erbjudande som är mycket bättre än det arbete de har idag. Den utvecklingen gör att kraven på förmåner, ersättning, utvecklingsmöjligheter och anställningsförhållanden fortsätter att öka.

För att företag ska fortsätta att växa och frodas är det viktigt att de hänger med i utvecklingen – även när det kommer till rekrytering. Våra tjänster hjälper dig att gå hela vägen med just de kandidater som du värderar högst. Detta leder till att ni rekryterar rätt kandidater oftare, med mindre bortfall ur er rekryteringsprocess.

Rådgivning och coachning som gör dig till kandidaternas nästa arbetsgivare

Eftersom vi är en tredje part till er så får vi den information som ni inte får – men som är viktig för att ni ska gå hela vägen till anställning av rätt kandidat. När vi jobbar långsiktigt med våra kunders strategiska kompetensförsörjning ingår alltid detta stöd.

Informationen vi samlar in från kandidaterna hjälper er att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och hjälper er att justera innehållet under intervjuerna, baserat på kandidatens preferenser, vilket ger en ökad anställningsgrad. På det sättet kan du få de bästa kandidaterna att välja just din arbetsplats.

Vi hjälper er ta in och använda strukturerad feedback från kandidater

Vår data visar att det finns en korrelation mellan hög kandidatupplevelse och organisk tillväxt. Ta kontroll över denna data och använd den för att ständigt förbättra er rekryteringsprocess. Det kommer ni att tjäna på i längden.

Vi erbjuder er att ta in direkt feedback från kandidater som ger er insikter om hur de uppfattar er. Något som leder till att ni i högre utsträckning attraherar och slutligen anställer kandidater.