Fler kvinnor behövs inom IT och Tech – av fler anledningar än jämställdhet

Vi på Worko rekryterar till stora delar inom IT/Tech, en bransch som har varit och fortfarande är kraftigt mansdominerad. Av de hundratals kandidater vi har presenterat för våra kunder under det senaste året är tyvärr endast 28 % kvinnor, en siffra vi tycker är alldeles för låg. Det råder stor brist på kvinnor i branschen, men det betyder också att vi har en enorm utvecklingspotential.

Kvinnorna kan vara lösningen på kompetensgapet – och ekonomin

En artikel som McKinsey publicerat i januari i år diskuteras bristen på kvinnor inom teknikområdet i Europa, där endast 22 % av alla teknikroller innehas av kvinnor. Författarna menar att detta inte bara handlar om rättvisa i yrkeslivet, utan att det också är av ekonomisk nödvändighet: bristen på teknisk kompetens kan nämligen hämma Europas ekonomiska tillväxt.

Om andelen kvinnor i teknikarbete i Europa skulle dubbleras till ca 45 % vid år 2027 – alltså utökas med 3.9 miljoner fler kvinnor i branschen – skulle detta kunna täcka Europas teknikgap och ge en ökning av BNP på upp till någonstans mellan 260-600 miljarder euro.

Varför finns inte fler kvinnor med rätt kompetens i branschen?

McKinseys artikel visar på att i grundskolan är nivåerna mellan flickor och pojkars betyg likvärdiga, men att det kommer två stora fall på kvinnornas väg från skolan till arbetslivet när det kommer till STEM-ämnen (science, technology, engineering & math). Det första kommer när de ska gå från grundskolan till vidareutbildningar, och det andra när de går från examen till anställning.

Trots att flickor i vissa länder till och med gör bättre ifrån sig än pojkar i skolan ges mer stöd från lärare, föräldrar och klasskamrater till pojkarna. Detta gör att de oftare styr mot STEM-områden än vad flickor gör. Flickorna får därtill oftare höra att de inte gör tillräckligt bra ifrån sig i dessa ämnen, vilket än mer motarbetar deras vilja att vidareutbilda sig inom dessa områden.

Tekniska yrkesroller blir lidande

Av de kvinnor som trots detta tar sig igenom en utbildning blir endast 23 % anställda inom tekniska roller, jämfört med 44 % av männen. Det händer oftare att kvinnor jobbar nära tekniken inom tekniska företag, men inte i direkt anslutning. 22 % av alla kvinnor som blir anställda efter avslutade studier får en teknisk roll, medan antalet kvinnor som totalt sett jobbar för ett teknikföretag i Europa ligger på 37 %.

Det är alltså mer är tre fjärdedelar av alla tekniska roller i Europa som ockuperas av män. Det är tydligt att en förändring behöver ske sett till jämställdhet, men även kompetensbristen kan med stor sannolikhet avhjälpas om fler kvinnor uppmuntras att jobba i tekniska roller, enligt McKinseys artikel. Att skapa plats för kvinnor inom IT-branschen är därför av stor vikt.

Vägen framåt

McKinsey föreslår fyra förändringar för att öka andelen kvinnor i teknikroller: att minska könsbundenhet på arbetsplatsen, förbättra bevarandet av kvinnor i teknikarbete, omskola kvinnor till teknikarbete och stärka flickor i naturvetenskapliga ämnen tidigt i utbildningsprocessen.

Vissa av dessa punkter behöver ske på en större samhällelig skala, men det finns saker vi kan börja jobba aktivt med redan idag. Här är McKinseys tips för vad du som arbetsgivare kan göra för att främja kvinnorna på ditt företag:

Ge kvinnorna det stöd de behöver

Av de kvinnor som faktiskt jobbar inom IT-branschen idag rapporterar hela 70 % att de fortfarande känner att de måste jobba hårdare och bevisa att de kan för att uppnå samma status som en man på samma arbetsplats. McKinseys analys visar att om arbetsgivare och män i inflytelserika roller skapar en stöttande miljö för kvinnor kan teknikföretagen runtom i Europa få in upp till 1 miljon fler kvinnor – bara genom att se över hur de behandlas. Här är några av tipsen:

 • Minska isolering bland kvinnor:
  Låt kvinnor få jobba med andra kvinnor. Se till att ha flera kvinnor per avdelning.
 • Förbättra HR-system:
  Uppgradera och bredda er HR-funktion för att inkludera fler kvinnor. Utöka stödfunktioner och tillgängliggör denna tjänst för alla på företaget när de behöver den.
 • Låt männen agera faddrar:
  Män kan ha helt andra möjligheter att öppna dörrar som tidigare varit och fortfarande är stängda för kvinnor. Genom att ta en aktiv roll i att inkludera och introducera kvinnor i sina nätverk kan det leda till att kvinnors idéer hörs och implementeras upp till 200 % oftare.
 • Implementera möjlighet till distansjobb:
  Ca 7 % av kvinnor, jämfört med 0,5 % bland män, har någon form av ansvar för att ta hand om andra utanför arbetet. Det gör att livspusslet inte alltid går ihop med ett jobb där de måste arbeta på plats, så att öppna för flexibla tider kan göra att fler vill stanna på sitt jobb.

Skapa bättre karriärmöjligheter

Mer än hälften av kvinnor lämnar sitt jobb mitt i karriären, vilket är mer än dubbelt så många som männen. Detta gör att betydligt fler män tar sig till ledarroller, eftersom de oftare stannar på samma företag och blir mer seniora i sina roller.

McKinseys artikel uppger att de två huvudsakliga skälen till att kvinnor lämnar företagen är:

 • Bristande stöd från ledningen
 • Inte tillräckligt många eller tillräckligt bra möjligheter i karriären, därmed uppfattningen att det är nödvändigt att byta arbetsgivare för att kunna utvecklas

Dessa faktorer är inte helt lätta att ändra på, men en början är att företagen behöver implementera ett effektivt arbete med frågor om mångfald, rättvisa och inkludering. Arbetsgivarna behöver också erbjuda flexibla karriärvägar för att behålla fler kvinnor inom tech.

Läs mer i originalartikeln från McKinsey här.

Ta hjälp av oss på Worko

Vi på Worko har jobbat kompetensbaserat och datadrivet med rekrytering inom IT och tech under de senaste 12 åren. Vi tycker det är viktigt att varje kandidat hamnar på rätt arbetsplats för dem, att varje företag får den kompetens de behöver, och att tidpunkten blir rätt för bägge parter. Detta göra vi genom att hålla kontinuerlig kontakt med båda sidor och kartlägga vilka behov som behöver tillgodoses.

Vill du också ha hjälp av en expert? Ta kontakt med oss för att boka in en konsultation – helt gratis!