Multigenerational workforce – så skapar du rätt arbetsmiljö för alla åldrar

Idag finns arbetare från fyra olika generationer på arbetsmarknaden. Studier visar att ett spritt åldersspann ökar produktiviteten hos många företag, men det är inte helt utan problem. Fördomar och skillnader i hur vi vill jobba kan skapa irritation – här är våra bästa tips för hur du skapar bäst förutsättningar för att dina anställda ska trivas, oavsett ålder. 

Vilka generationer finns på arbetsmarknaden idag?

 • Baby boomers – födda 1946-1964
 • Generation X – födda 1965-1980
 • Generation Y eller Millennials – födda 1981-1996
 • Generation Z – födda 1997-2012

Boomers, Gen X, Millennials och Gen Z skuffas nu med varandra på arbetsmarknaden och alla bidrar med sitt eget perspektiv. De olika generationerna har naturligtvis varit yrkesverksamma olika länge: Boomers har årtionden mer arbetslivserfarenhet än Gen Z, och de växte upp i helt olika världar. Att ta fram det bästa ur varje generation och kombinera talangerna har en rad olika fördelar och kan öka både produktivitet och arbetstrivsel.

Fördelar med ett brett åldersspann på jobbet

 • Flera olika perspektiv = högre träffsäkerhet
  Teamets samlade erfarenheter kan blandas om till nya idéer som berör fler målgrupper och når längre.
 • Delad kunskap förlänger företagets livslängd
  Nya förmågor kan lära sig av tidigare misstag för att slippa hamna i redan utforskade fallgropar, vilket kan göra företaget mer framgångsrikt och hållbart.
 • Bättre problemlösning
  Arbetslag som kombinerar sina perspektiv och kunskaper kan se problem från flera vinklar, vilket ökar chansen att de hittar den bästa lösningen.
 • Lärandetillfällen och mentorskap
  Olika människor kan lära sig av varandra och hitta nya meningar som hjälper dem att växa.
 • Unika förhållanden
  Att forma betydelsefulla förhållanden med andra människor är något alla behöver. Att vara runt människor i olika åldrar skapar en familjeliknande struktur, vilket kan ge en ökad trygghetskänsla på arbetsplatsen.

Förstå behoven och skillnaderna mellan generationerna

Självklart är människors behov olika från person till person, men från ett generellt perspektiv ser vi ofta att yngre människor föredrar en hög flexibilitet i sitt yrkesliv: möjlighet till att jobba remote och att få jobba med spännande projekt och kreddiga företag är viktigare för Millennials och Gen Z. Samtidigt ser vi att Boomers och Gen X oftare jobbar längre för ett och samma företag, föredrar ett stadigare jobb med anställningstrygghet och med trevliga kollegor.

Generationerna enas i att vilja utvecklas, må bra och trivas på jobbet. Med rätt företagskultur kan du lyckas med att skapa en arbetsmiljö som passar alla – oavsett ålder. Här är fem tips!

1. Förstärk ert EVP

Employee Value Proposition (EVP) är arbetsgivarens erbjudande och medarbetarnas upplevelse av företaget. En företagskultur med ett brett utbud av förmåner har större chans att ge något av värde till alla åldrar. Detta kan vara aktiviteter utanför arbetstid som främjar välbefinnande genom t.ex. gemensamma träningstillfällen eller afterwork, men det är också viktigt att räkna in rent yrkesmässiga förmåner som personlig utveckling, möjlighet till befordran, en konkurrenskraftig lön och en god företagskultur.

2. Tillmötesgå olika arbetssätt

Inget arbetssätt passar alla människor – vi är olika. Flexibla arbetstider och varierande scheman innebär ökad work-life balance och kan ge dina anställda mer tid med sina familjer, något som många uppskattar. Tidigare kan det ha funnits en generationsfråga inblandat i hur vi ser på möjligheten att jobba hemifrån, men efter pandemin är det mer av en fråga på individnivå. Massor av människor i alla åldrar välkomnar chansen att välja varifrån de jobbar, och därmed finns det en vinst i att erbjuda detta som företag i kombination med ett kontor att ta sig till när det behövs.

3. Upskilling & reskilling

Alla människor vill utvecklas och förbättra sina färdigheter, oavsett ålder. Upskilling och reskilling är två termer som ofta används när det talas om kompetensutveckling, som syftar till att både lära sig helt nya saker och bredda närliggande kunskaper. Skapa därför en arbetsplats där anställda uppmuntras att ställa frågor och utforska nya idéer.

Vissa saker går att lära sig snabbt, men det är också en god idé att ge förutsättningar för anställda att lära sig mer djupgående. Detta kan ske genom formella lektioner eller mer organiskt genom samarbeten mellan avdelningar och interna mentorskap. När du ger möjligheter för dina anställda att kompetensutveckla inom sin tjänst ökar både motivationen och deras värde för företaget – win-win!

4. Jobba för att synliggöra och bekämpa fördomar

Fördomar och stereotyper är något alla upplevt på ett eller annat sätt. Därför är det bättre att erkänna att fördomar finns och jobba med att omforma dem än att ignorera dem. När våra förutfattade meningar om varandra uppmärksammas kan vi bli mer medvetna om vilka fördomar vi bär med oss, vilket i sin tur kan leda till ett mer harmoniskt arbetslag. Att erkänna våra skillnader låter oss se våra olika styrkor. Därför bör du arbeta aktivt med att se och förändra fördomar och stereotyper för alla åldrar på arbetsplatsen, både för redan anställda och i nya rekryteringsprocesser.

5. Diversity branding – ta inkludering på allvar

Många företag jobbar hårt för att inkludera fler folkgrupper, bland annat i fråga om hudfärg och etnicitet, men också icke-binära personer och personer med funktionsnedsättningar. En inkluderingsfråga som dock ofta glöms bort är just ålder. Ålderism är en form av diskriminering och är därför en fråga som måste lyftas när företagets mångfaldspolicy och diversity branding tas fram. Alla anställda förtjänar att känna sig sedda och hörda, oberoende av sin ålder.

Worko hjälper dig rekrytera rätt

Det kan vara utmanande att hitta personal med rätt kompetens, särskilt inom mer svårrekryterade branscher som IT och bygg. Vi som arbetar professionellt med rekrytering ser ofta att arbetsgivare väljer bort kandidater på felaktiga grunder, till följd av att man inte använder sig av rätt metoder. Genom att arbeta med strategisk kompetensförsörjning och genomföra intervjuer där kompetensbaserade frågor ställs, ökar chanserna att rekrytera de bästa kandidaterna.

Vi vägleder dig genom hela processen – hör av dig idag så hjälper vi dig lyckas med rekryteringen!