Anlita ett rekryteringsföretag – så kan vi hjälpa dig med din rekrytering

Så vad gör ett rekryteringsföretag? Jo, vi jobbar på uppdrag av arbetsgivare. Du som arbetsgivare anlitar oss som en typ av rekryteringskonsult för att hitta och rekrytera rätt kandidater. Genom att ta hjälp av ett rekryteringsföretag får du avlastning i rekryteringsprocessen samtidigt som du ökar chanserna till att anställa rätt, och i många fall avgörande kompetens. Hos Worko är vi proffs på att hitta ditt företags nya stjärnor. Vi vet var de finns och vi är medvetna om vad som krävs för att kandidaterna ska välja just dig. 

Runt 2010 skedde ett skifte på arbetsmarknaden. Allt fler kom i arbete och färre var arbetslösa. Marknaden blev arbetstagarnas och vi på Worko kom på sikt att börja arbeta för att förändra rekryteringsbranschen. Förändringarna innebar att det nu var svårare att få tag på ett stort urval av kandidater att välja mellan. Framförallt inom IT-rekrytering och bygg-rekrytering där konkurrensen om den bästa kompetensen är stor. Lösningen på problemet har till stor del varit att skifta fokus från enbart aktiva till passiva kandidater. Här är vi på Worko experter. 

Hur arbetar Worko?

Även om det var några år sedan skiftet på arbetsmarknaden inträffade, kan vi se att företag än i dag påverkas. Inte minst inom IT- och byggbranschen. På Worko arbetar vi proaktivt istället för reaktivt. Många företag påbörjar rekryteringsprocessen först när behovet faktiskt uppstår. Det många arbetsgivare inte tänker på är att det då redan är försent. 

Istället fokuserar vi på kontinuerlig rekrytering. Det är svårt att hitta de bästa kandidaterna vid precis rätt tillfälle. Faktum är att många potentiella kandidater inom IT och bygg redan är anställda vid ett annat företag, men kan tänka sig att byta om det rätta erbjudandet dyker upp. 

Genom att fånga upp dessa innan ett behov uppstår slipper du anställa mindre kompetent personal till följd av tidsbrist. 

Vi hjälper dig arbeta proaktivt och att vara strategisk i din rekrytering. Vi vet att det är bättra att genomföra en intervju per månad under ett års tid istället för tolv intervjuer på en månad – och i sista minuten. Låt oss hjälpa dig att löpande ta kontakt med de absolut bästa kandidaterna som har potentialen att ta ditt företag till nya höjder. För att inte gå miste om just dina favoriter håller vi igång kontakten med kandidaterna och har full koll på om de hamnar i en situation där de kan tänka sig att byta jobb. Med vår hjälp går du aldrig miste om den bästa kompetensen. 

Läs om hur du kan lyckas med proaktiv rekrytering på under en minut här

Att arbeta datadrivet är A och O för att lyckas med rekrytering idag. Det är också därför vi på Worko alltid arbetar just datadrivet. Dels i form av visualisering av din kandidatpipeline, för att på så sätt stötta dig i din planering och dina tillväxtmål. Det är så vi säkerställer att leveranskapacitet finns på plats i tid. 

Vi använder oss även av data för att riskminimera. Tack vare en kombination av datapunkter kan vi avgöra ifall en kandidat har rätt kompetenser och om det kandidaten efterfrågar stämmer överens med ditt erbjudande. 

Vad är skillnaden mellan bemanning och rekrytering?

Bemanning är ett samlingsnamn för att hyra personal och kompetens från ett bemanningsföretag. Denna lösning är till för företag som har kortsiktiga personalbehov. Personal som hyrs ut till företag under en bestämd period eller efter behov kallas ofta för konsulter och är då anställd av bemanningsföretag. 

Rekrytering handlar istället om att attrahera och anställa personal med rätt kompetens. Anställningen är oftast långsiktig. Vi på Worko kommer in i bilden när du som arbetsgivare upplever ett behov av ny personal men saknar tid. Kanske saknar du även de kunskaper som behövs för att bygga en långsiktig kandidatpipeline samt för att genomföra alla de aktiviteter som krävs. Ett rekryteringsföretag kan även behövas om du har svårt att avgöra vilken kompetens en tjänst kräver eller att du inte vet hur du ska hitta kandidater med rätt kompetens. 

Hur ser en vanlig rekryteringsprocess ut?

Rekryteringsprocesser ser olika ut beroende på bransch. Rekryterar du inom IT-branschen där konkurrensen är stor (de flesta företag är idag beroende av IT-kompetens), är det viktigt att engagera kandidaterna genom hela processen. Det kan du få hjälp med genom att anställa ett rekryteringsföretag. 

Följande steg inkluderas i de flesta rekryteringsprocesser: 

  • Undersöka behov
  • Formulera en kravprofil
  • Marknadsföra
  • Ta emot ansökningar
  • Genomföra urvalsmetoder (Exempelvis cv-granskning, intervju och referenstagning)
  • Fatta beslut utifrån det underlag som tagits in om kandidaterna
  • Anställa 

Däremot ser det annorlunda ut i IT-branschen och andra branscher där de flesta kandidater är passiva – de söker inte själva. Här behöver man lägga tid på att aktivt leta efter och kontakta kandidater istället för att annonsera och screena ansökningar.

Stöd under hela rekryteringsprocessen

Med Worko får du stöd under hela rekryteringsprocessen. Vi anpassar oss efter just ditt företag och tar fram en passande process. Ta del av viktig rådgivning och coaching. Vi hjälper dig även ta in och använda strukturerad feedback från kandidater. 

För att ditt företag ska kunna växa och utvecklas är det oerhört viktigt att du hänger med i utvecklingen – hur fungerar rekrytering inom just din bransch idag? Med support från ett rekryteringsföretag som Worko kan du gå hela vägen med kandidaterna som du värderar högst. Vill du rekrytera rätt kandidater och oftare? Ta hjälp av Worko

Varför ska jag ta hjälp av ett rekryteringsföretag? 

Att anställa rätt kompetens är något som påverkar hela företaget och dess framtid. Rätt individ på rätt plats och vid rätt tidpunk kan ta ditt företag till nya höjder – på samma sätt som helt fel kompetens kan vara förödande. Det är viktigt att komma ihåg att rekrytering inte alltid är så enkelt, det krävs både kunskaper och tid. Därför är samarbete med ett rekryteringsföretag nästan alltid en bra investering för ditt företag. Ta hjälp av erfarna experter som också har viktig kompetens och verktyg för att förstå din organisation och de kandidater som ditt företag behöver 

Vi på Worko vet hur vi ska hjälpa våra kunder hitta rätt i rekryteringsdjungeln. Vi har hjälpt och fortsätter hjälpa företag inom två av de mest utmanande branscherna (IT och bygg) med löpande och långsiktig rekrytering. För att säkerställa framgång följer Worko en väletablerad process. Denna är framtagen för att attrahera, kvalificera och slutligen anställa lämpade kandidater. Känn dig trygg med att vi vet hur vi ska hjälpa just ditt företag. Fyll i dina uppgifter nedan redan idag och påbörja ett samarbete. Du är såklart även alltid välkommen att ringa oss på 08-598 514 00