Ta kontroll över din rekrytering

Rekrytera idag men skapa förutsättningar för morgondagen. Vi är ett rekryteringsföretag som rekryterar proaktivt och bygger en rekryteringspipe som leder till att ni har intervjuklara kandidater samma ögonblick som era behov uppstår

Worko logotyp

Worko workers having fun

Skapa kontakt med kandidater innan de börjat söka jobb

Idag är de mest kompetenta kandidaterna som finns tillgängliga på marknaden passivt arbetssökande, de kan tänka sig att byta jobb – om de hittar något bättre. Vi har tillgång till passiva kandidater.

1. strategisk kompetensforsorjning

Strategisk kompetensförsörjning

Vi skapar ett kontinuerligt inflöde av kandidater över tid. Vi möjliggör er rekrytering i år och nästa år

Direktrekrytering tillgång till passiva kandidater

Har någon slutat i teamet? Har ni vunnit en ny affär eller starta igång ett nytt projekt? Worko levererar intervjufärdiga kandidater

Rådgivning och stöd i rekryteringsprocessen

Våra tjänster hjälper dig att att gå hela vägen med de kandidater som du värderar högst

Vi är ett rekryteringsföretag med branschkunskap som gör skillnad

Vi adresserar alltid kandidater på deras arena och villkor. Att det rekryteringsföretag du väljer kommunicerar det rätta budskapet, om rollen, er organisation, kulturen och avdelningen är direkt avgörande för att kandidater skall ha er på sin radar som tänkbar arbetsgivare. Detta kräver erfarenhet och kunnande. Därför jobbar vi inom branscher vi kan. Vi är experter på rekrytering inom samhällsbyggnad, där vi har bland annat tekniska konsulter, entreprenörer och beställare som kunder. Samt IT/Tech, där vi rekryterar för bland annat produktbolag, konsultorganisationer och IT-avdelningar. Vi är även specialiserade inom andra branscher där en stor andel av kompetensen består av passiva arbetssökande, exempelvis inom ingenjörstunga branscher.

Läs mer om vilka branscher vi specialiserat oss inom