Rekrytering inom IT i Uppsala

Behöver ditt företag hjälp med rekrytering inom IT i Uppsala? Precis som i resten av Sverige är IT-rekrytering här en utmaning. Bristen på kompetens har vuxit sig allt större i vår huvudstad och har nu spridit sig vidare till Uppsala. Idag krävs en ordentlig insats för att hitta rätt kandidater. Låt Worko hjälpa dig med din IT-rekrytering.

Så rekryterar du kompetent personal inom IT i Uppsala

Sverige ligger idag långt fram i den digitala utvecklingen och efterfrågan på IT-specialister är stor. Dessutom kan man se ett bristande intresse för att utbilda sig inom IT, vilket gör en väl genomarbetad rekryteringsprocess extra viktig. 

Det krävs en hel del arbete för att lyckas med rekrytering inom IT i Uppsala. Inflödet av kandidater ska alltid vara anpassat efter årets totala rekryteringsprocess. Fundera därför över om du haft ett inflöde av rätt kandidater de senaste tre månaderna som möter ert totala behov för året. Kanske är detta något som behöver förbättras? 

Faktum är att de bästa kandidaterna ofta redan sitter i anställningar eller ett uppdrag. Däremot kan hela 82 % tänka sig att söka sig vidare, om de får ett tillräckligt bra erbjudande. Du och ditt företag måste kunna erbjuda en tjänst som känns lockande för rätt målgrupp.  

Ta hjälp av Worko för att hitta personal med rätt kompetens till ditt företag. Vi har ett brett nätverk av passiva kandidater inom IT som du kan komma i kontakt med, innan de söker sig vidare på annat håll. Vårt mål är att hjälpa dig skapa de förutsättningar som krävs för att nå framgång. 

Våga leta dig utanför Uppsalas gränser 

IT-rekrytering i Uppsala har kommit att bli allt mer utmanande. Detta i samband med att den digitala sektorn och startup-scenen fått en större roll och nu satt Stockholm på IT-kartan, även globalt. Bristen på IT-kompetens har därför vuxit i huvudstaden och spridit sig vidare till Uppsala. För att hitta de bästa kandidaterna bör du även söka dig utanför Uppsalas gränser. Här kan du med fördel inkludera sökande från Stockholm, men även kandidater på andra platser i Sverige. Worko hjälper dig även med IT-rekrytering i Göteborg och Malmö

Kompetensbrist är IT-branschens största utmaning

Idag råder kompetensbrist inom majoriteten av alla IT-verksamheter i Sverige. Det är viktigt att du och ditt företag kommer på nya sätt att driva digitaliseringen och automatiseringen framåt med hjälp av ny kompetens. 

Vi på Worko arbetar proaktivt och kompetensbaserat. Till följd av den rådande bristen på IT-kompetens är det viktigt att ligga i framkant och att ständigt söka duktiga kandidater samt att anställa löpande – med andra ord att arbeta proaktivt. Då är det möjligt att anställa den kandidat som är mest kompetent, och inte någon sämre lämpad till följd av tidspress. 

Vid kompetensbaserad rekrytering identifieras kopplingen mellan kandidaternas kvalifikationer och den aktuella arbetsbeskrivningen. Målet är att identifiera och matcha befintliga kompetenser och erfarenheter med en noga sammanställd lista över de krav som anges i arbetsbeskrivningen. Läs mer om vikten att arbeta med kompetensbaserad rekrytering här

Därför ska du låta Worko hjälpa dig med din IT-rekrytering i Uppsala 

Worko arbetar framgångsrikt med IT-rekrytering i Uppsala och i resten av landet. Vi är specialister inom rekrytering och jobbar dagligen med att hjälpa företag attrahera, utvärdera och tillsätta roller inom IT. 

För att rekryteringsprocessen ska fungera optimalt krävs att du och dina anställda jobbar aktivt med att hitta och rekrytera rätt typ av kompetens. Då kan det vara skönt med hjälp och stöttning från en specialist som sköter hela rekryteringen åt dig. På så sätt kan ni fokusera på andra viktiga delar av företaget. 

Har du redan en fungerande rekryteringsfunktion på plats? Worko hjälper gärna till med de delar som ditt företag inte hinner med eller där du upplever att det finns förbättringspotential. Vi finns här för dig och anpassar oss efter ditt företags specifika behov. Läs mer om hur ett samarbete med Worko fungerar

Har du vidare funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss. Hoppas vi hörs snart!