Proaktiv rekrytering – Byggbranschen

Låt oss berätta hur vi kan hjälpa er med ert rekryteringsbehov inom Bygg.
Prata med Zacharias

Konkurrensen om talangerna inom byggbranschen har ökat kraftigt de senaste åren – stora infrastruktursatsningar, utveckling av nya statsdelar, den gröna omställning och för få utbildningsplatser har skapat en perfekt storm inom hela samhällsbyggnadsbranschen. Kandidaterna eftertraktade kandidaterna är passiva, vet sitt värde och utmaningarna är liknande i Stockholm, Göteborg, Malmö och i övriga Sverige.

Rekryterande chefer saknar tillgängliga kandidater när behov uppstår och kandidaterna blir frustrerade av generiska jobberbjudanden när dem inte är tillgängliga. Det finns ett matchningsproblem som innebär stress för såväl rekryterande chefer som för de eftertraktade passiva kandidaterna. Riskerna är stora – försenade projekt, minskade intäkter och en hög och till slut ohållbar arbetsbelastning för medarbetarna.

Slipp stressen inom Bygg-rekrytering – bli proaktiv och jobba strategiskt

Flera företag försöker fortfarande att lösa sina utmaningar kopplat till rekrytering av handläggare, projektledare, projekteringsledare, konstruktörer eller brandingenjörer reaktivt och kortsiktigt. Data i vår plattform visar tydligt att vid kontakt med 100 kandidater inom byggbranschen så är 5,4 tillgängliga innevarande månad – passiva kandidater är inte alltid tillgängliga. Våra kunder ser ett värde i att jobba långsiktigt och proaktivt för att ha rätt kandidater tillgängliga när behov uppstår – detta leder till att ni anställer fler och bättre kandidater och minskar stressen hos era rekryterande chefer.

av kandidaterna inom samhällsbyggnads och byggbranschen kan tänka sig att gå vidare i karriären om de hittar något som är bättre

83%

Rekrytera snabbare – etablera en pipeline av kandidater inom bygg

Passiva kandidater inom Bygg-branschen är inte ointresserade av nya möjligheter men deras tillgänglighet är avgörande för när dem kommer att byta jobb. Därför kommunicerar vi med tusentals kandidater inom Bygg-branschen varje månad och samlar data på när kandidater avslutar sina projekt och är redo att utforska nya möjligheter. Vi hjälper byggentreprenörer och teknikkonsulter att etablera en pipeline av kandidater genom att kombinera plattform för passiva kandidater, data-drivetarbetssätt, automatiserad re-engagment och rätt budskap anpassat efter varje uppdragsgivare. Detta gör att ni enkelt kan kommunicera kontinuerligt med eftertraktade projektörer, uppdragsledare, arkitekter, projektledare, platschefer och andra svårtillsatta roller – anställ bättre kandidater genom att nå ut med ert unika employer-brand till era prioriterade målgrupper och bli top-of-mind hos kandidaterna ni vill anställa i dag och i morgon.