Proaktiv rekrytering för Teknik-konsultbolag

Samhällsbyggnad har hårdast konkurrens om kandidaterna på grund av satsningar på infrastruktur och ett eftersatt byggande. Som Teknikkonsultföretag är det avgörande att säkra toppkandidater för att kunna leverera i uppdrag / projekt, förenkla försäljningen och höja debiteringsgraden. Den traditionella rekryteringsmodellen, som fokuserar på att anställa tillgängliga aktiva sökande och rekrytera reaktivt per roll, är inte tillräcklig för att möta dessa krav. Ni riskerar att missa era tillväxtmål och chansen på rätt medarbetare.

För att övervinna denna utmaning måste ni arbeta datadrivet och proaktivt i er rekrytering och kompetensförsörjning. Vi hjälper våra kunder att etablera en proaktiv rekryteringsstrategi där vi bygger och upprätthåller relationer med potentiella kandidater redan innan det finns en specifik ledig tjänst. Arbetet resulterar i en pipeline med förkvalificerade kandidater så ni kan matcha era behov med kandidaters tillgänglighet. Kandidaterna bearbetas kontinuerligt så ni är top-of-mind när de blir redo.

Hönan eller ägget – sälja eller rekrytera först?

En av de störst utmaningarna för många rekryterande chefer på konsultbolag är om man ska rekrytera eller sälja först. Samtidigt som det inte är säkert att ni kommer kunna anställa en person direkt när ni får in ett uppdrag finns risken att ni inte lyckas få in ett uppdrag till den nyrekryterade konsulten. När chefer behöver anställa för att svara upp på behov från nya uppdrag riskerar ni att påverka lönsamheten negativt och anställa en person som bara råkar vara rätt för just denna förfrågan. Våra kunder arbetar proaktivt och säkerställer att kandidatpipen matchar kompetensmässigt med  förfrågningar från sina kunder – därför förenklas försäljningen genom att hela tiden ha tillgång på efterfrågad kompetens i er kandidatpipe.

  • Skapa förutsättningar för era rekryterande chefer att arbeta långsiktigt genom ett proaktivt förhållningssätt till rekrytering
  • Öka försäljning och beläggning genom att ha kontinuerlig kontakt med rätt kandidater
  • Låt inte kundrelationer bli lidande av att ni inte kan svara upp mot förfrågningar

Matcha era behov proaktivt mot kandidaters preferenser och tillgänglighet ​

Majoriteten av kandidatmarknaden är i dag passiv. Kandidaterna kan tänka sig att gå vidare i karriären om de hittar något bättre – om deras preferenser är matchade med vad ni kan erbjuda och om kandidatens tillgänglighet såväl privat och professionellt stämmer med erat aktuella behov. Därför har vi senaste 12 åren samlat data på kandidaters preferenser och tillgänglighet & timing, exempelvis när de avslutar sina uppdrag och projekt.  Vi hjälper våra kunder i konsultbranschen matcha förfrågningar på uppdrag och kunder med en pipeline av förkvalificerade kandidater.

  • Planera er rekrytering och minska tiden från behov till anställning när ni vet vilka kandidater som vill jobba hos er och när de vill börja
  • Säkerställ att ni har rätt budskap i dialogen med kandidater genom data på vad som kan få dem att byta jobb
  • Få insikter om kandidaterna som finns i er pipeline för att på sikt förbättra hur ni arbetar med rekrytering

Så har vi hjälpt andra

Bouvet samarbetar med Worko för att nå de vassaste kandidaterna

Efterfrågan på kompetens inom IT är stor – samtidigt som de bästa talangerna oftast redan sitter på bra och trygga jobb. IT-konsultbolaget Bouvet arbetar tillsammans med Worko för att locka till sig de bästa kandidaterna med hjälp av proaktiv rekrytering. – IT-kompetens är en arbetskraft som är attraktiv, så vi konkurrerar med många andra företag… Read more

2018 fattade West Code beslut om att växa

Skyddar din organisations digitala liv. West Code är experter på att analysera och förhindra cyberhot. West Code Solutions AB grundades 2014 av tre civilingenjörer från KTH. Efter 15 år i branschen kände vi att vi vill förnya sättet att leverera säkerhetsutveckling. Vår breda och djupa kompetens från utveckling, med höga krav på hastighet och kvalité… Read more

Ökat byggande men brist på kompetens

Ramboll fick ständigt förfrågningar av kunder men hade brist på kompetens Under perioden 2015 fram till idag har marknaden varit stark för teknikkonsulter. Efterfrågan på konstruktionstjänster var hög från privata och offentliga beställare eftersom bostäder, kommersiella fastigheter och industrier skulle byggas i en hög takt för att möta samhällets behov. En brist på kompetens och… Read more