Datadriven kompetensförsörjning: tillväxt & rekrytering i samspel

För att kunna fatta välgrundade rekryteringsbeslut krävs tillgång till rätt information. Genom datadriven kompetensförsörjning kan du förenkla rekryteringsprocessen, anställa fler och bättre kandidater, och samtidigt undvika misstag som förhindrar tillväxt och utveckling. Dessutom kan du skapa prognoser över tid, vilket låter dig lyfta blicken och se den större målbilden.

Operationell & strategisk användning av data

Genom att utnyttja och analysera data kan du identifiera mönster och trender, och se bortom den operationella nivån. Det gör det lättare att fylla kompetensbehovet över tid och säkerställer att företaget har rätt personer på plats som hjälper till att driva tillväxtmålen.

Skapa prognoser & ställ rätt frågor

När du har tillgång till stora mängder data förändras ditt perspektiv. Data på en enskild kandidat kan vara användbar inför att anställa just den personen, men om du har data på 100 personer får du en övergripande bild av hur marknaden ser ut, och när kandidaterna kan bli tillgängliga. Med denna insikt kan du sedan börja ställa rätt och större frågor, skapa prognoser och förutsägbarhet i när kompetensen kan komma in, och utifrån det fatta strategiska beslut som har långsiktig påverkan på företagets tillväxt.

Förbättra EVP & Employer Branding

Ert EVP (Employee Value Proposition) är det värdeerbjudande ni kan ge era anställda, och er Employer Branding är hur ni framställer er själva i er marknadsföring. När ni lyckats med datainsamlingen och kunnat dra slutsatser ser ni också vad som inte riktigt landar som ni vill och vad ni bör förändra för att lyckas attrahera och behålla rätt talanger. Detta blir avgörande för att lyckas med rekryteringen, eftersom ni måste se till att anpassa er rekryteringsprocess efter passiva kandidater som inte söker jobb på egen hand.

Backa upp beslut med djupgående data – undvik kostsamma misstag

Många företag fattar rekryteringsbeslut baserat på kandidaters tillgänglighet och sin egen magkänsla snarare än fakta och data, vilket kan leda till kostsamma felrekryteringar. För att fullt ut kunna utnyttja kraften i data behöver du rätt verktyg och stöd.

Här kommer Worko in i bilden: vår kraftfulla plattform levererar användbar data och insikter, tillammans med personlig service. Få tillgång till insikter i kandidatmarknaden och förbättra era processer kontinuerligt genom att investera i datadriven kompetensförsörjning: dra nytta av värdefull data och göra bättre rekryteringsbeslut för långsiktig tillväxt och utveckling.