Konsultväxling inom Cyber Security – nyckeln till framgång

Som IT-chef står du inför en stor utmaning: att attrahera och behålla den kompetens som krävs för att hantera de ökande cybersäkerhetsriskerna. Idag kämpar många företag för att hantera allt mer komplexa cyberhot som uppstår i samband med avancerande digitalisering och AI, och konkurrensen om medarbetarna är stenhård.


Vår data visar tydligt att hundratals kandidater inom IT- och cybersäkerhet söker utmaningar på hög nivå, helst i internationella organisationer. Genom att proaktivt nå ut till dessa passiva kandidater kan du skapa möjligheter att hitta den optimala balansen mellan fast anställda och konsulter.

Konsulter som kortsiktig lösning

Kraven på att hantera de ökade riskerna innebär ofta att tiden blir en bristvara. Mer kompetens behöver tillföras snabbt, men traditionella rekryteringskampanjer räcker inte till eftersom talangen finns hos högt eftertraktade passiva kandidater, som redan sitter uppbundna i andra projekt. Därmed blir konsultinhyrning en enkel utväg – det går betydligt fortare och lättare att ta in en konsult än att anställa.

 

Denna otillgänglighet hos de rätta kandidaterna är det som våra kunder ser som skälet till att de hamnat snett i fördelningen mellan anställda och konsulter. I grund och botten handlar det om ett processproblem: det krävs betydligt mer bearbetning och en längre plan för att lyckas rekrytera en passiv kandidat jämfört med en aktiv. 

Hitta rätt balans – konsultväxling har flera fördelar

En konsult kostar mer än en anställd, men kan bidra med olika saker. Genom att ha rätt fördelning mellan personaltyperna kan ni skapa högre kvalitet och minska risker, eftersom konsulternas specialistkompetens ihop med de anställdas djupa förståelse för verksamheten ger det bästa av två världar. Fler konsulter kan innebära mer nischad expertkunskap, men det innebär också högre kostnader.

 

Ställ er därför frågan: vad är optimalt för just er verksamhet? Är det en 50/50-fördelning mellan konsulter och fast anställda, eller kanske en 30/70-mix? Hitta rätt balans för att få de bästa resultaten för ditt företag.

“Konsultväxling ger oss möjlighet att hela tiden ha rätt kompetens på plats, utan att behöva kompromissa med kvaliteten eller skjuta kostnaderna i taket.”

– IT-säkerhetschef på ett ledande svenskt företag 

Skapa staffing-prognos: hur många kan ni växla ut och när?

Genom att arbeta strategiskt med konsultväxling kan ni skapa förutsägbarhet och kontroll över kompetensförsörjningen inom cyber security. Sätt upp en plan för rekrytering och konsultväxling, förslagsvis varje kvartal, så undviker ni panikrekryteringar och förhastade beslut, och får in kompetens när ni behöver den. 

 

Undvik stress och felrekrytering: ha en kandidatpipeline redo

Många IT-chefer i Sverige sliter med att hitta rätt personer till sina cyber security-team. Men stressen som kommer med att fylla 6-7 vakanta tjänster kan leda till felrekryteringar som får kostsamma konsekvenser. Arbeta istället proaktivt med konsultväxling och undvik denna typ av rekryteringsstress – dessutom säkerställer ni att er verksamhet är top-of-mind hos kandidaterna. Genom att omfamna konsultväxling som en naturlig del av kompetensförsörjning inom cyber security kan ni skapa en stark och motståndskraftig organisation som är rustad för framtidens utmaningar. 

Worko hjälper er lyckas med rekryteringen

Vi på Worko rekryterar passiva kandidater inom IT genom datadrivenhet och långsiktighet, och kan hjälpa er lyckas med er kompetensförsörjning. Våga tänka nytt och hitta den optimala mixen för just er verksamhet – det kommer att löna sig i längden!