IT-rekrytering i Stockholm

Behöver ditt företag hjälp med rekrytering inom IT i Stockholm? IT-rekrytering har kommit att bli en av de mer utmanande formerna av rekrytering. Detta gäller i hela landet men märks extra tydligt i och runt Stockholm. Här ligger man långt fram i den digitala utvecklingen och efterfrågan på specialister är stor. Dessutom har man kunnat se ett bristande intresse av att utbilda sig inom IT, vilket gjort rekryteringsprocessen till en extra stor utmaning.

Vi vet hur du ska jobba med rekrytering inom IT i Stockholm

På Worko är vi specialister inom rekrytering med ett tydligt fokus på just IT. Därför vet vi också vad som krävs för att du ska hitta duktiga kandidater. Våra professionella rekryterare arbetar dagligen med att hjälpa företag i Stockholm förbättra sin IT-rekrytering. Vi vet hur de eftertraktade kandidaterna tänker och hur våra kunder ska gå tillväga för att lyckas anställa dem.

Eftersom vi är tredje part får vi ta del av den information som du inte får. Information som är viktig för att du ska kunna ta dig hela vägen till anställning av rätt personal. Den data som vi samlar in hjälper dig förstå hur du kan bli den mesta attraktiva arbetsgivaren på marknaden. 

Hör av dig till oss på Worko redan idag för att komma igång med en ny och effektiv process för rekrytering inom IT i Stockholm. Vi hjälper dig bygga en kompetent IT-avdelning med anställda som besitter alla de kunskaper som krävs. 

Det finns också fördelar med att rekrytera i Stockholm

Vi har nu talat om alla de svårigheter som kommer med IT-rekrytering i Stockholm. Men självklart finns det även flera positiva aspekter med att rekrytera i Sveriges huvudstad. Stockholm har närhet till flera utbildningssäten därtill finns Worko även för dig som är i behov av IT-rekrytering i Uppsala. Här finns också stora kontor för internationella företag och globala koncerner. Något som öppnar upp för möjligheten att hänga med i utvecklingen och ligga i framkant när det kommer till det senaste inom IT. Då kanske du också kan förstå vilka förutsättningar det finns för ditt företag att växa, om du lyckas med din IT-rekrytering.  

Din rekryterare i Stockholm: Vi hjälper dig hitta de bästa kandidaterna 

Jobbar du med IT-rekrytering i Stockholm är konkurrenter som tävlar om dina potentiella kollegor, ständigt närvarande. Då är det viktigt med kreativa och kunniga rekryterare. Dessa ska ha kunskaper i hur rekryteringen bör gå till och vilka kandidater som är mest lämpade för tjänsten. 

Samarbetar du med Worko får du tillgång till ett stort nätverk och kontakter som är viktiga när du ska hitta ett bra urval av kandidater. Men ett brett nätverk är såklart inte hela lösningen. Viktigt är också att skapa en övergripande helhetsbild av den aktuella situationen, både vad gäller den relevanta målgruppen och er som organisation. Detta involverar allt från löneanspråk till placering och det existerande utbudet av lämpliga kandidater. 

Vid IT-rekrytering i Stockholm är målgruppens förväntningar på lön också en betydande faktor. Då det är dyrare att bo och leva här, och eftersom människor generellt tjänar mer, har Stockholmare också högre krav på lön. Därför är det viktigt att sätta ihop ett attraktivt erbjudande. Var i Stockholm din organisation är placerad har också stor betydelse. 

Rekryteringsföretag i Stockholm med hög leverans oavsett var i landet du befinner dig 

Workos vision är en genomgående hög leveranssäkerhet, oavsett vart i landet du bor. Det viktigaste för oss är att du som kund får träffa rätt kandidater. Därför ser vi alltid till att ta fram en lämplig grupp sökande, både vad gäller omfattning och kompetens. Viktigt är också att dessa har relevanta förväntningar på tjänsten. 

Kom ihåg att de bästa kandidaterna inte alltid finns i Stockholm. Vi är inte sena med att börja leta oss utanför stadens geografiska gränser för att handplocka de absolut bästa. Med Worko lockar du människor till ditt företag som normalt sett inte hade sökt sig till Stockholm. 

Vikten av en tydlig rekryteringsprocess vid IT-rekrytering i Stockholm 

När du jobbar med IT-rekrytering i Stockholm blir vikten av en tydlig rekryteringsprocess ännu större. Arbetar du tillsammans med oss på Worko kommer vi finnas med och stötta genom hela processen. Detta för att samarbetet mellan oss ska fungera så bra som möjligt. 

Vi börjar alltid vårt samarbete med en workshop, där vi går igenom vilka behov din organisation har. En grundlig analys av hur din organisation fungerar genomförs och vi tar fram en plan för hur du ska kunna konkurrera med andra företag inom samma bransch. Er placering har också stor inverkan på vårt arbete. Sitter ni på Östermalm eller i Solna? Vi kartlägger även din målgrupp för att ta fram ett exempel på den mest lämpade kandidaten. 

Det är alltid viktigt att fundera över attraktivitet. Hur ser det ut på arbetsmarknaden för den här typen av IT-jobb? Brukar denna typ av tjänst locka många sökande? 

Härefter letar vi reda på och kontaktar möjliga kandidater och fortsätter sedan med en kontinuerlig återkoppling. Eftersom jobbsökande inom IT-rekrytering är en svårflörtad grupp, är vi alltid noga med att hålla en nära kontakt och tydligt förmedla fördelarna med att börja jobba hos dig. 

Vi kommer också fram till vad som är viktigt för målgruppen och vilka förväntningar som finns på arbetsplatsen? Som nämns ovan är en viktigt faktor vilken lön du kan erbjuda och vilka förväntningar kandidaterna kan ha på en eventuell ingångslön. Vi kvalificerar de sökande på ett unikt sätt och enbart de allra bästa går vidare till intervju. 

Vi hjälper dig boka in intervjuer men du genomför dessa på egen hand. Efter att intervjuerna är genomförda sköter vi rådgivning och uppföljning. Med andra ord ser vi till så att din IT-rekrytering fungerar så smidigt som möjligt.  

Därför ska du anställa via ett rekryteringsföretag 

Funderar du över om ditt företag skulle gynnas av ett samarbete med specialister inom IT-rekrytering? Om ett rekryteringsföretag är lönsamt för ditt företag har till viss del att göra med vilken typ av tjänst som ska tillsättas och hur det egna rekryteringsteamet ser ut. Vid anställning av tuffare tjänster kan hjälp från professionella rekryterare vara helt avgörande. Tjänster med stor efterfrågan är många:

Har du redan en rekryteringsfunktion på plats hjälper vi gärna till med de delar som kan förbättras eller som inte hinns med. Vad du än behöver hjälp med finns vi på Worko här för dig. Vi har stor erfarenhet av IT-rekrytering i Stockholm och har tillgång till de rätta verktygen som hjälper ditt företag nå era drömmar och mål. 

Sammanfattning och svar på vanliga frågor om IT-rekrytering i Stockholm 

Hur ska jag arbeta med IT-rekrytering i Stockholm för bästa resultat?

Det viktigaste är att du hittar kandidater med rätt kompetenser och att du vet hur du ska tänka för att välja ut rätt person. Du ska också kunna marknadsföra ditt företag bra, så att de bästa kandidaterna väljer just er. Redan vid första kontakt är det viktigt att vara personlig och att sälja in tjänsten rätt. 

Hur skiljer sig IT-rekrytering i Stockholm mot övriga Sverige?

IT-rekrytering är överlag mycket mer utmanande än annan typ av rekrytering. I Stockholm blir det extra framträdande. Detta eftersom det finns betydligt fler intressanta IT-företag i Stockholm. Men också kompetenta kandidater som har höga förväntningar på både arbetsplats och lön. I kombination med detta är det idag färre som är intresserade av att utbilda sig inom IT än tidigare, vilket märks extra tydligt i Stockholm. 

Behöver jag ta in extern hjälp för att lyckas med rekrytering? 

Stockholm kryllar av företag som slåss om kandidater med kompetenser inom IT. För att just ditt företag ska lyckas anställa de allra bästa kandidaterna kan det vara aktuellt att ta hjälp av ett rekryteringsföretag som också har stora erfarenheter av rekrytering inom IT i Stockholm. Kika gärna på nedan video som snabbt ger dig en överblick av vårt unika arbetssätt, och hur vi kan hjälpa dig nå rekryteringsmålen.