Vi sätter oss in i utmaningarna för just din bransch

Worko har lång erfarenhet från många olika branscher. Vår erfarenhet bidrar till en förståelse för just era unika utmaningar.

Bli kontaktadeller ring oss direkt08 598 514 00
Samhällsbyggad

Samhällsbyggnad

Vi har lång erfarenhet av rekrytering inom samhällsbyggnad. Bland våra kunder finns, tekniska konsulter, entreprenörer och beställare

It/tech

IT/Tech

Vi kan rekrytering inom IT och tech. Vi rekryterar och bygger rekryteringspipes för produktbolag, konsultorganisationer och IT-avdelningar

Låt oss ringa upp dig

Övriga branscher

Vi jobbar inom flera andra branscher, vi är specialiserade inom branscher där det finns passiva arbetssökare

Vi är ett rekryteringsföretag med branschkunskap som gör skillnad

Vi adresserar alltid kandidater på deras arena och villkor. Att det rekryteringsföretag du väljer kommunicerar det rätta budskapet, om rollen, er organisation, kulturen och avdelningen är direkt avgörande för att kandidater skall ha er på sin radar som tänkbar arbetsgivare. Detta kräver erfarenhet och kunnande. Därför jobbar vi inom branscher vi kan. Vi är experter på rekrytering inom samhällsbyggnad, där vi har bland annat tekniska konsulter, entreprenörer och beställare som kunder. Samt IT/Tech, där vi rekryterar för bland annat produktbolag, konsultorganisationer och IT-avdelningar. Vi är även specialiserade inom andra branscher där en stor andel av kompetensen består av passiva arbetssökande, exempelvis inom ingenjörstunga branscher.

Läs mer om vilka branscher vi specialiserat oss inom

Vi är ett rekryteringsföretag med branschkunskap som gör skillnad

Vi adresserar alltid kandidater på deras arena och villkor. Att det rekryteringsföretag du väljer kommunicerar det rätta budskapet, om rollen, er organisation, kulturen och avdelningen är direkt avgörande för att kandidater skall ha er på sin radar som tänkbar arbetsgivare. Detta kräver erfarenhet och kunnande. Därför jobbar vi inom branscher vi kan. Vi är experter på rekrytering inom samhällsbyggnad, där vi har bland annat tekniska konsulter, entreprenörer och beställare som kunder. Samt IT/Tech, där vi rekryterar för bland annat produktbolag, konsultorganisationer och IT-avdelningar. Vi är även specialiserade inom andra branscher där en stor andel av kompetensen består av passiva arbetssökande, exempelvis inom ingenjörstunga branscher.

Läs mer om vilka branscher vi specialiserat oss inom