Branschkunskap som gör skillnad

Vi samarbetar i företag i alla branscher med hög konkurrens om passiva kandidater och våra specialistområden är IT, bygg och industri, vi har branschkunskap som gör skillnad. Vårt arbetssätt grundar sig i att proaktivitet och data kan hantera de utmaningar våra kunder ofta stöter på och förstår att alla branscher kämpar med sina unika hinder.

IT och Tech

Flera företag försöker fortfarande att lösa sina utmaningar kopplat till rekrytering av systemutvecklare, arkitekter, data engineers, dev-ops eller it-säkerhet reaktivt och kortsiktigt. Data i vår plattform visar tydligt att vid kontakt med 100 kandidater inom IT så är 4,1 tillgängliga innevarande månad – passiva kandidater är inte alltid tillgängliga. Våra kunder ser ett värde i att jobba långsiktigt och proaktivt för att ha rätt kandidater tillgängliga när behov uppstår – detta leder till att ni anställer fler och bättre kandidater och minskar stressen hos era rekryterande chefer.

Samhällsbyggnad

Konkurrensen om talangerna inom byggbranschen har ökat kraftigt de senaste åren – stora infrastruktursatsningar, utveckling av nya statsdelar, den gröna omställning och för få utbildningsplatser har skapat en perfekt storm inom hela samhällsbyggnadsbranschen. De eftertraktade kandidaterna är passiva, vet sitt värde och utmaningarna är liknande i Stockholm, Göteborg, Malmö och i övriga Sverige.

Övriga Branscher

Våra uppdragsgivare återfinns i de flesta ingenjörsbranscher. Vi hjälper kunder inom, industri- & energisektorn, redovisnings- & management consulting, automation, rör- & produktionsansläggnings-teknik samt medtech & pharma. Tack vare vårt arbetssätt och nätverk börjar vi aldrig från ruta ett. Vår erfarenhet hjälper er att skräddarsy budskapet om er som arbetsgivare till precis de kandidater som ni är ute efter. Med rätt budskap bearbetar vi kandidater i er unika pipeline och populerar med data om tillgänglighet och preferenser för att ni ska kunna anställa fler och bättre kandidater.