Strategisk Kompetensförsörjning – Bli proaktiv inom rekrytering

Konkurrensen om talangerna fortsätter att öka och ställer krav på nya arbetssätt. Idag måste du jobba proaktivt för att nå dina tillväxtmål. Timing och tillgänglighet är avgörande för kandidater och rekryterande chefer för att möta varandra och för att bygga gemensam framgång för kandidater i sina karriärer och för att verksamheter skall ta sina affärsmål.

Passiva kandidater har översvämmade inboxar av icke relevanta och generiska jobberbjudanden från rekryterare och företag vid fel tillfälle – de är inte tillgängliga. Stressade hiring managers saknar tillgängliga kandidater när behov uppstår. Vi motverkar denna disconnect på marknaden med vårt unika erbjudande.

Proaktiv rekrytering – korta tiden från behov till anställning

Etablera en pipeline med rätt passiva kandidater mot era krav och önskemål och var alltid top-of-mind hos kandidaterna ni vill anställa.

Säkerställ era tillväxtmål jobba strategiskt och långsiktigt

Vi jobbar alltid långsiktigt mot era tillväxtmål vilket leder till en ökad förutsägbarhet och kontroll – missa inte intäkter eller riskera försenade projekt.

Matcha era rekryteringsbehov mot tillgängliga kandidater i er kandidatpipe

Ligg steget före genom en proaktivt upparbetad pipeline med passiva kandidater som redan matchar era krav, er kultur och er unika verksamhet.

Datadriven rekrytering hela vägen – anställ fler och bättre kandidater & förbättra er rekryteringsprocess kontinuerligt

Anställ fler och bättre kandidater

Sedan 2011 har vi skaffat oss data på tiotusentals kandidater i er bransch, tusentals rekryterande chefer och hundratals leveranser förbättrar vi er kandidatupplevelse hela vägen – anställ fler och bättre kandidater.

Kontinuerlig förbättring av er rekryteringprocess

Med vårt arbetssätt och plattform för passiva kandidater förbättrar vi er hitrate kontinuerligt och säkerställer att ni kommer hela vägen från införsäljningsintervju till anställning med kandidaterna ni verkligen vill anställa.

Läs mer om hur vi arbetar med unika utmaningar i Er bransch

Våra specialistområden är IT, bygg och industri, vi har branschkunskap som gör skillnad