Strategisk Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett omvittnat och utbrett problem för de flesta verksamheter idag. Det som tidigare var en selekterings- och gallringsutmaning, med flera ansökningar för varje publicerad annons gick oftast som ett självspelande piano. Idag, när arbetsgivare konkurrerar om kompetensen krävs en mer strategisk och proaktiv lösning.

  • Vi matchar ert årliga kompetensbehov.
  • Undvik stress genom att alltid ha en kandidatfunnel som möter era krav på kompetensförsörjning.
  • Rekrytera de bästa, inte de som råkar vara tillgängliga.

Bli proaktiv inom rekrytering

Förr löste man rekryteringsbehov reaktivt med ett bra resultat. Idag känner många chefer igen sig i en verklighet där de sitter med akuta rekryteringsbehov trots att man redan under budgetarbetet visste nyckeltalen för både tillväxt och personalomsättning. Att börja rekrytera först när behovet uppstår leder till onödig stress och ökar risken för felrekryteringar.

Workos proaktiva rekryteringstjänst innebär att du löpande träffar kandidater där vi har säkrat kompetensnivån och kartlagt deras tillgänglighet. Målet är att bygga en aktiv rekryteringspipe runt ditt företag, avdelning eller affärsområde. Vår lösning: Vi matchar ert årliga rekryteringsbehov med en strategiska kompetensförsörjningsplan.

Vi matchar ert årliga kompetensbehov

Vi har en workshop med varje uppdragsgivare där vi går igenom era projekt, leveranser, eventuella förändringar på bolaget, affärsområdet eller avdelningen. Detta kopplas till vilka kompetenser och roller som ni behöver för att säkra framgången för hela verksamhetsåret. När vi vet ert totala behov av kompetensförsörjning skapar vi ett leveransteam för era unika behov och planerar aktiviteter på både kort och lång sikt. Detta säkerställer att vi påbörjar och slutför era rekryteringar i rätt tid.

Rekrytera kandidaterna som är lämpligast, inte de som råkar vara tillgängliga

I varje kontakt med en kandidat kartlägger vi deras tajming och preferenser. Därför vet vi när kandidaterna är tillgängliga och om de passar in med er arbetskultur. När kandidatens tajming är rätt är då du vill ha kontakt med dem. Kandidaterna som är tillgängliga först om ett par månader sparas för framtida behov i er rekryteringspipe. Med Workos proaktiva rekryteringsmodell låter du oss jobba med din rekryteringen kontinuerligt. Resultatet blir att du höjer kvalitén på de kandidater du anställer genom att du hela tiden vet när de mest lämpliga kandidaterna är tillgängliga.

Så har vi hjälpt andra

Bouvet samarbetar med Worko för att nå de vassaste kandidaterna

Efterfrågan på kompetens inom IT är stor – samtidigt som de bästa talangerna oftast redan sitter på bra och trygga jobb. IT-konsultbolaget Bouvet arbetar tillsammans med Worko för att locka till sig de bästa kandidaterna med hjälp av proaktiv rekrytering. – IT-kompetens är en arbetskraft som är attraktiv, så vi konkurrerar med många andra företag… Read more

2018 fattade West Code beslut om att växa

Skyddar din organisations digitala liv. West Code är experter på att analysera och förhindra cyberhot. West Code Solutions AB grundades 2014 av tre civilingenjörer från KTH. Efter 15 år i branschen kände vi att vi vill förnya sättet att leverera säkerhetsutveckling. Vår breda och djupa kompetens från utveckling, med höga krav på hastighet och kvalité… Read more

Ökat byggande men brist på kompetens

Ramboll fick ständigt förfrågningar av kunder men hade brist på kompetens Under perioden 2015 fram till idag har marknaden varit stark för teknikkonsulter. Efterfrågan på konstruktionstjänster var hög från privata och offentliga beställare eftersom bostäder, kommersiella fastigheter och industrier skulle byggas i en hög takt för att möta samhällets behov. En brist på kompetens och… Read more