Worko tar ansvar

Worko tar ansvar för att göra vårt samhälle bättre i framtiden. Våra kunder erbjuds möjligheten att tillsammans med oss engagera sig. Våra medarbetare engagerar sig genom att avsätta en dag per år åt CSR-arbete. Vi skänker både vår egen tid, kompetens och pengar.

För att bidra till en bättre värld arbetar vi aktivt tillsammans med ideella organisationer och stiftelser

På marknader där vi agerar är vi redan från början av våra liv mycket privilegierade. För oss är det viktigt att hjälpa den mindre lyckligt lottade delen av världen ur fattigdom. Genom Hand-in-hand som vi arbetat med under många år så kan vi som rekryteringsföretag effektivt bidra till 12 av 18 FNs globala hållbarhetsmål.

Lokalt engagerar vi oss genom att alla lagkamrater en gång under året fritt får skänka en arbetsdag till att hjälpa en valfri organisation som man brinner extra för! Vi kan stolt säga att Worko är globala i sitt hållbarhetsarbete.