Bouvet samarbetar med Worko för att nå de vassaste kandidaterna

Efterfrågan på kompetens inom IT är stor – samtidigt som de bästa talangerna oftast redan sitter på bra och trygga jobb.

IT-konsultbolaget Bouvet arbetar tillsammans med Worko för att locka till sig de bästa kandidaterna med hjälp av proaktiv rekrytering.

Anne Hasselgreen, regionledare för Bouvet i Bergen

– IT-kompetens är en arbetskraft som är attraktiv, så vi konkurrerar med många andra företag om samma kandidater. Worko har ett stort nätverk som vi har kunnat ta del av och de har jobbat väldigt systematiskt med att få tag på rätt kandidater, säger Anne Hasselgreen, regionledare för Bouvet i Bergen.

Bouvet är ett skandinaviskt IT-konsultföretag, som hyr ut IT-kompetens som exempelvis systemutvecklare, designers, projektledare och rådgivare. Bouvet bygger team som arbetar både ute hos kunder, och på plats på Bouvets kontor.

Anne Hasselgreen har arbetat på Bouvet sedan i början av 2000-talet och hon är idag regionsledare på Bouvets kontor i Bergen, som har 150 anställda. Samarbetet mellan Bouvet i Bergen och Worko startade våren 2020. Den initiala kontakten skapades eftersom Worko sedan tidigare arbetar med rekrytering för Bouvets Oslo-kontor.

”Det är ett bra samarbete och vi har rekryterat många kandidater genom Worko. Vi har hittat ett bra sätt att arbeta tillsammans på.”— Anne Hasselgreen, regionledare för Bouvet i Bergen

Kartläggningsarbetet kring vad Bouvet söker, som gjorts tillsammans med Worko, har varit en viktig del av samarbetet, berättar Anne Hasselgreen:

– Under möten med Worko har vi kartlagt våra behov. Vi har inte bara diskuterat mycket kring kvalifikationer, utan också om vår kultur på arbetsplatsen och vilken typ av person vi på Bouvet är ute efter. Det har varit viktigt för oss på Bouvet att hitta personer som passar in och fungerar bra i vår kultur, något som Worko har varit lyhörda kring, säger Anne Hasselgreen.

Att rekrytera IT-kompetens kan vara utmanande, eftersom konkurrensen om talangerna är så stor. Många utvecklare sitter därför redan på trygga och bra jobb, och då deras arbetsgivare oftast är väl medvetna om hur svårt det är att hitta ny kompetens så anstränger de sig för att behålla de utvecklare de lyckats knyta till sig, med hjälp av exempelvis bra förmåner.

– Många är väldigt lojala till den arbetsplats de är på. Lojalitet är en väldigt bra egenskap, men innebär också en utmaning för de som ska rekrytera. För att lyckas få någon att börja fundera på att byta jobb kan vi exempelvis erbjuda utveckling för den enskilde personen. Att man kommer få jobba med spännande teknologi, spännande uppdrag och att man får utvecklas och inte fastna i projekt som är ointressanta, säger Anne Hasselgreen och fortsätter:

– Worko är duktiga på att förmedla de bitarna, och på att få upp folks intresse för att börja röra på sig. De potentiella kandidaterna är ofta nöjda där de är, men Worko är bra på att visa vilka möjligheter Bouvet kan ge.

Vilka är Workos styrkor?
– Worko tar kontakt med kandidaterna på ett bra sätt. Kandidaterna uppfattar Worko som vänliga och att de inte är tjatiga eller påstridiga. Det blir en positiv upplevelse för kandidaten, vilket är viktigt för oss, avslutar Anne Hasselgreen.