Ökat byggande men brist på kompetens

Ramboll fick ständigt förfrågningar av kunder men hade brist på kompetens

Under perioden 2015 fram till idag har marknaden varit stark för teknikkonsulter. Efterfrågan på konstruktionstjänster var hög från privata och offentliga beställare eftersom bostäder, kommersiella fastigheter och industrier skulle byggas i en hög takt för att möta samhällets behov. En brist på kompetens och duktiga konstruktörer blev ett faktum.

  • Kandidatpipe med över 164 kvalificerade konstruktörer, handläggare, uppdragsledare för framtida behov
  • 53 intervjuer och 15 anställningar – hittills!
  • Prognoser för anställningar kommande månader, kvartal och år

Ville lösa problemet och inte behandla symptomen

Cheferna visste att rekryteringen riskerade att bli en flaskhals för verksamheten

Istället för att tänka rekrytering styckvis och något som gjordes ad-hoc så insåg man behövde lösa de egentliga problemet – brist på kompetens på grund av ett för litet inflöde av kandidater. Med hjälp av Workos tjänst strategisk kompetensförsörjning skapades en pipe av kandidater som möjliggjorde möten med intervjuklara kandidater varje månad. Arbetet resulterade i större urval av kandidater, flera anställningar och att man i högre utsträckning svarade upp mot kunders förfrågningar.