Rekrytera Arkitekt i Stockholm

Jag hjälper dig rekrytera er nästa arkitekt!
Prata med Cecilia

Efterfrågan på arkitekter inom samhällsbyggnad i Stockholm är stor, inte minst när det kommer till de mer seniora rollerna. Vi på Worko är specialiserade på att rekrytera arkitekter och ger er våra bästa tips för att rekrytera denna högt efterfrågade roll.

Arkitekter jobbar med att rita byggnader av olika slag på uppdrag men kan även arbeta med t.ex. stadsplanering, kulturarvsfrågor eller i fastighetsföretag. En arkitekt bör kunna omsätta visioner och idéer från första skiss till en tänkt verklighet. I rollen ingår att analysera, ifrågasätta och tolka som ska göras och omvandla det till något konkret. Arkitekten kan i många fall även behöva fungera som kravställare och rådgivare.

Arkitekten är en nyckelroll i byggnadsprojekt, och både i privat och offentlig sektor är det arkitekten som behöver säkerställa att en hög kvalitet ska finnas i den färdiga byggnaden.

Worko är specialiserade på att rekrytera arkitekter i Stockholm. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionella rekryteringsföretag då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera arkitekt i Stockholm

  • 1. Rekrytera proaktivt
    Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar för att få rätt arkitekt på plats i tid jämfört med att starta rekryteringsprocessen först när en akut situation uppstår. Se till ert årliga kompetensbehov – vilka projekt, leveranser och förändringar står ni inför? Låt det styra er kompetensförsörjning för att få ett jämnt inflöde av lämpliga kandidater.
  • 2. Hör av er till potentiella kandidater kontinuerligt
    Eftertraktade arkitekter har ofta redan attraktiva anställningar – därför är det ni som måste söka kontakt med dem. Hör av er löpande för att säkerställa att ert företag finns i deras medvetande och för att få koll på deras tillgänglighet. Även om tajmingen inte är rätt för stunden så kanske det finns ett intresse av att byta jobb längre fram.
  • 3. Skräddarsy jobberbjudandet utifrån kandidaterna
    Arkitekter känner till sitt värde på marknaden och har ofta redan trygga arbetsvillkor och bra förmåner hos sin befintliga arbetsgivare. För att attrahera kandidater till er behöver ni därför förstå vad som efterfrågas och anpassa erbjudandet så gott det går.

Du som ska rekrytera en arkitekt har förmodligen redan full koll på hur svårt det kan vara att hitta rätt kompetens inom samhällsbyggnad. Konkurrensen om arbetskraften är stor och många av de bästa på området har redan jobb de trivs bra på, och deras arbetsgivare är ofta inte sena med att skämma bort dem med förmåner.

När man ska rekrytera eftertraktad kompetens är det viktigt att ligga steget före. Vi på Worko gör det genom att jobba med vad vi kallar för strategisk kompetensförsörjning. Vi rekryterar inte bara då det uppstår ett behov hos våra kunder, utan vi rekryterar löpande för att tillgodose hela årets behov. På det sättet har vi alltid kandidater med rätt kompetens redo för våra kunder. Läs mer här om hur vi arbetar med strategisk kompetensförsörjning.