2018 fattade West Code beslut om att växa

Skyddar din organisations digitala liv. West Code är experter på att analysera och förhindra cyberhot. West Code Solutions AB grundades 2014 av tre civilingenjörer från KTH. Efter 15 år i branschen kände vi att vi vill förnya sättet att leverera säkerhetsutveckling. Vår breda och djupa kompetens från utveckling, med höga krav på hastighet och kvalité ledde oss till att grunda WCS.

Krav på kompetensnivå och det rätta budskapet vid rekrytering

När dialogen inleddes hade West Code jobbat med andra aktörer

När West Code och Worko kom i kontakt med varandra hade West Code tidigare arbetat tillsammans med andra aktörer inom rekryteringsbranschen. Men de kandidater som tidigare hade levererats av andra aktörer i branschen höll inte rätt kompetensnivå. När Worko anlitades togs ett nytt grepp om West Codes rekrytering. Workos tidigare erfarenhet av IT-säkerhet och Cyber Security-projekt möjliggjorde för en  kartläggning av kandidater, något som under rekryteringsprocessens gång visade sig vara framgångsrikt.

För att attrahera den kompetens som behövdes för att möta West Codes krav så togs en storytelling om West Codes tidigare leveranser, och de befintliga medarbetarnas bakgrund och kompetens, fram som stöd under rekryteringsprocessen. Budskapet som vi ville få fram till kandidaterna var möjligheten till den kompetensutveckling och det erfarenhetsutbyte som sker naturligt mellan medarbetarna på West Code. Resultatet? Ett större inflöde av rätt kandidater till West Code. Med hjälp av att ta fram rätt budskap är det lättare att hitta rätt kandidater – och att locka den bästa kompetensen till just din arbetsplats när du rekryterar

Kontinuitet och effektiv kommunikation

…West Codes bakgrund från försvar och offentlighet innebar att de ständigt hade förfrågningar från kunder

West Code insåg att på grund av det stora antalet förfrågningar från kunder så behövdes samma kontinuitet och tempo på rekryteringssidan. Det fanns ett behov av att genomföra rekryteringsaktiviteter strategiskt och matchat mot de årliga tillväxtmålen. Detta möjliggjordes av en snabb kommunikation där vi över tid utvärderade och jobbade med erfarenhetsåterföring i processen.

  • Kandidatpipe byggdes upp – över 150 tekniker och IT-/Infosäkerhetsspecialister kartlagda, kontaktade och kvalificerade
  • 26 intervjuer och 4 anställningar
  • Uppdragstid: 14 månader 2018-2019