Rekrytera Automationsingenjör i Stockholm

Jag hjälper dig rekrytera rätt automationsingenjör!
Prata med Rebecca

Till följd av att fler tillverkningsprocesser automatiseras har behovet av att rekrytera automatiseringsingenjörer hos företag ökat. En automationsingenjör styr och optimerar automatiserade processer, simulerar och visualiserar komplexa system samt utvecklar, programmerar och designar automatiseringsprocesser.

En automationsingenjör ser över anläggningar, gör mätningar, smörjer och byter ut slitna delar samt utför de justeringar som behövs. De gör analyser och felsöker i de program som styr en process och arbetar kreativt med att lösa de problem som uppstår.

Worko är specialiserade på att rekrytera automationsingenjörer i Stockholm. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionella rekrytering då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera automationsingenjörer

 • 1. Arbeta proaktivt med rekrytering
  Idag är det viktigt att rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Tidigare kunde företag inom bygg starta sin rekrytering när behovet uppstod och kandidater tackade ofta ja till deras jobberbjudande. Detta är svårare idag när konkurrensen om kompetensen har ökat markant. Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
 • 2. Se till det årliga kompetensbehovet av automationsingenjörer
  Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av automationsingenjörer? Vi rekommenderar att man ser minst ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. Ta såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet i beaktning. 
 • 3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
  En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att se till att det redan finns klara kandidater som är redo att börja jobba vid projektstart. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med en stor mängd kandidater kontinuerligt under en längre tid.

  En potentiell kandidat kan vara mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller när kandidaten har jobbat ett par år på den nya arbetsplatsen. 

Ta kontakt med Worko om du behöver rekrytera en automationsingenjör i Stockholm! Då vi rekryterar proaktivt kartlägger vi kandidaternas tillgänglighet. Vi har redan kontakt med en mängd automationsingenjörer som kan tänka sig att byta jobb nu och de som kan tänka sig att göra det längre fram i tiden. Det gör att vi alltid har en bank av riktigt bra kandidater redo, oavsett när ert behov uppstår.