Rekrytera Broingenjör i Stockholm

Jag hjälper dig rekrytera er nästa broingenjör
Prata med Mathilda

Broingenjören spelar en avgörande roll för broprojektens framgång där de jobbar med många olika områden. Rekrytera er nästa broingenjör i Stockholm här.

Broteknik är en del av tekniken som handlar om planering, design, byggande, drift och underhåll av broar för att möjliggöra ett säkert och effektivt flöde av människor, varor och fordon.

En broingenjör planerar och övervakar brobyggandet för att säkerställa effektivitet och säkerhet. Att förstå kraven på varje projekt och plats, kommunicera med experter, skapa mål och delmål, hantera budgetar och tidsplaner och utveckla rutiner för att förbättra byggverksamheten är bland deras uppgifter.

Dessutom måste broingenjören leda och inspirera sitt team att uppnå sina mål samtidigt som du upprätthåller säkerhetsstandarder och föreskrifter för att ge alla en säker och produktiv arbetsmiljö.

Worko har rekryterat broingenjörer till några av Nordens största samhällsbyggare. För att lyckas har vi anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat. Vi ligger steget före traditionell rekrytering, då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets planering och tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera broingenjör i Stockholm

 • 1. Arbeta proaktivt med rekrytering
  Idag är det viktigt att rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Tidigare kunde företag inom bygg starta sin rekrytering när behovet uppstod och kandidater tackade ofta ja till deras jobberbjudande. Detta är svårare idag när konkurrensen om kompetensen har ökat markant. Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
 • 2. Se till det årliga kompetensbehovet av broingenjörer
  Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av broingenjörer? Vi rekommenderar att man ser minst ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. Ta såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet i beaktning. 
 • 3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
  En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att se till att det redan finns klara kandidater som är redo att börja jobba vid projektstart. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med en stor mängd kandidater kontinuerligt under en längre tid.

  En potentiell kandidat kan vara mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller när kandidaten har jobbat ett par år på den nya arbetsplatsen. 

Att attrahera kandidater inom bristyrken är utmanande. Vår rekommendation är därför att du börjar med att se över strategin för kompetensförsörjningen. Läs om hur Worko rekryterar strategiskt inom byggbranschen.