Learning & Development Management: strukturerad kompetensutveckling som ger ökad framgång

Världen rör sig snabbt framåt och kunskapen som var relevant för fem år sedan är redan gammal. Samtidigt visar vår data att personlig utveckling ligger som topp 3 viktigaste faktorn i karriären för de flesta av våra kandidater – det är alltså viktigt både för individer och företag att fortsätta lära sig nya saker. För att säkra intern utveckling börjar därför många företag ta Learning & Development (L&D) på allvar genom att anlita egna L&D Managers.

Vad gör en L&D Manager?

En L&D Manager ansvarar för intern kompetensutveckling och utbildar de anställda inom sina roller. Deras syfte är att se till att de anställda lär sig det de behöver för att företaget ska kunna nå sina mål. Learning and Development Management kan vara en egen avdelning på större företag, men kan också vara en del av HR-teamet hos mindre bolag.

Genom att analysera kompetensbehovet per avdelning och på bolagsnivå i nära kontakt med respektive chef kan de ta fram strategier och program som optimerar talangerna och driver företaget framåt, antingen genom eget material eller via en tredje part.

L&D Managers tar också hänsyn till olika inlärningssätt: kompetensutvecklingen kan ske genom workshops, föreläsningar, egen läsning eller att skugga en kollega och se hur de jobbar. De är också delaktiga i att sätta budgeten för träningsprogrammet, och samlar sedan in feedback för att se hur materialet tagits emot och vilken effekt det gett.

Kandidatens marknad ställer krav: L&D förstärker ert EVP

Just nu är det kandidatens marknad, och du som arbetsgivare måste krydda ditt jobberbjudande med det de bästa förmånerna – inte bara en bra lön. Personlig utveckling ligger högt på listan över viktigaste faktorerna på jobbet för många, så när du erbjuder ett utarbetat program för personlig utveckling förstärker du företagets EVP (Employee Value Proposition) och blir därför mer attraktiv för nya kandidater.

Med det i baktanken listar vi här ytterligare 3 anledningar varför L&D kan vara bra för ditt företag:

1. Företaget hänger med i utvecklingen

Nya trender och ny kunskap är konstant på ingång. Marknaden förändras och företagen behöver hänga med för att hålla sig relevanta och överleva. Med en designerad avdelning som försäkrar att de anställda hålls uppdaterade och i framkant kommer ditt företag hålla jämna steg med era konkurrenter, eller till och med ligga före.

2. Anställda vill jobba kvar

En av de vanligaste anledningarna till att man säger upp sig är för att man känner att man har stagnerat och inte längre utvecklas. Om du ser till att alltid hålla dina anställda stimulerade och i växande stadie ser de en framtid på företaget, och chansen att de vill stanna kvar ökar.

3. Ökar produktivitet och engagemang

Nya spännande utmaningar föder engagemang. Den som trivs på jobbet och har kul är troligen mer hängiven i sin sysselsättning och ger mer till företaget. Anställda som fortsätter utveckla sina kompetenser kan också ta mer ansvar med tiden, vilket ofta leder till ökat driv och intresse för företagets övergripande mål. På sikt ökar värdet både för kandidaten och företaget när kunskapen flödar.

Proaktivitet är ett vinnande koncept

Vi på Worko har förespråkat ett proaktivt tankesätt när det kommer till rekrytering sedan 2011. Genom att bygga en pipeline med relevanta kandidater är du beredd att ta in ny kompetens när behovet uppstår utan glapp. Detta tankesätt kan även appliceras på intern kompetensutveckling: när du investerar aktivt i företagets meritbank fångar du upp kunskapsluckor i god tid och säkrar ett bättre resultat i längden.

Nu när du har en bra utvecklingsplan vill du så klart ha in rätt kandidater som tar del av den. Vi på Worko är experter på strategisk kompetensförsörjning och hjälper dig hitta relevanta kandidater som passar ditt personalbehov.

Kontakta oss idag för att optimera din rekrytering!