Employee Value Proposition – vad ni erbjuder era anställda är viktigare än någonsin

Det råder hård konkurrens om de bästa kandidaterna inom såväl IT-branschen som byggbranschen. Att attrahera och behålla anställda är nu viktigare än någonsin. Du kan ha de mest spännande och innovativa projekten eller produkterna, men utan ett uttänkt Employee Value Proposition (EVP) är risken att kandidaterna väljer ett annat erbjudande som tilltalar dem mer. I den här guiden hoppas vi kunna hjälpa dig att komma igång.

När pandemin börjar avta kan vi med säkerhet säga att det har lämnat ett stort avtryck på arbetslivet och vad kandidater efterfrågar hos en arbetsgivare, inte minst när det gäller flexibilitet och balans mellan arbetsliv och privatliv. Även om det återstår att se exakt hur den framtida arbetsplatsen kommer att se ut kan vi vara säkra på att få saker kommer att vara sig likt. Detta har satt ljuset på varför Employee Value Proposition är så viktigt. 

De allra flesta företag har en tydlig bild av vad de erbjuder sina kunder, men få har en lika tydlig bild av vad de erbjuder sina kandidater. Det är minst lika viktigt att vässa erbjudandet gentemot kandidaterna för att attrahera dem och därmed fortsätta vara ett konkurrenskraftigt företag som når tillväxt. En effektfull metod är att definiera företagets Employee Value Proposition, EVP, det unika erbjudande du som arbetsgivare kan erbjuda dina kandidater och det värde du skapar för dem.

Se EVP som en produkt
Inom techbolag och startups pratar man ofta om product-market fit – det vill säga att man utformar produkter på ett sätt som tilltalar och tillfredsställer ett specifikt marknadssegment. Detsamma gäller för rekrytering. För enkelhetens skull kan vi tänka oss att ert EVP är produkten, medan marknaden är det segment av kandidater som ni är relevanta och attraktiva för och vill rikta er mot.

Identifiera drömkandidaterna 
Börja med att identifiera marknaden, alltså vilken typ av kandidater ni vill tilltala och har behov av. Vad kännetecknar dem, vad är viktigt för dem och vad efterfrågar de hos en potentiell arbetsgivare? När ni tagit reda på detta kan ni börja med att arbeta fram en strategi.  

Visualisera en EVP-pyramid
Tänk en pyramid med tre delar. Längst ner i pyramiden finns kontraktuella fördelar, i mitten upplevelsemässiga fördelar och högst upp emotionella fördelar:

  • Det mest grundläggande i ett företags EVP är det du kontraktuellt sett erbjuder dina medarbetare, såsom konkurrenskraftig lön och arbetsförmåner. 
  • De upplevelsemässiga fördelarna handlar om de anställdas upplevelse av att jobba hos dig. Som arbetsgivare kan du bidra med en stimulerande arbetsmiljö och utveckling både i karriären och på ett personligt plan.
  • Med det emotionella bör du fokusera på det som gör din arbetsplats unik och varför kandidaten ska välja dig framför andra arbetsgivare. Det här är den slutliga USP:en du vill sälja in till kandidaten. Vad får dina medarbetare att känna syfte? Vad har ni för vision eller uppdrag? Vad är det som gör att dina medarbetare trivs på jobbet och vill arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål? 

Slutligen bör ert EVP kommuniceras på ett tydligt och konsekvent sätt, både internt bland alla befintliga medarbetare och externt för era kandidater i relevanta kanaler. Se det heller inte som något statiskt, utan som något som kan utvecklas och förfinas under tidens gång. 

Vi på Worko hjälper våra kunder med rådgivning och coachning som gör dig till kandidaternas nästa arbetsgivare. Ta kontakt med oss idag!