Rekryteringskonsult: Vad gör en talent acquisition consultant och varför är Workos arbete viktigt

Med en rekryteringskonsult blir rekryteringsarbetet både enklare, roligare och mer effektivt. I takt med att kraven på arbetsgivaren växer och rekrytering blir allt mer utmanande anlitar fler företag en talent acquisition consultant (även kallad rekryteringskonsult) för att stötta i rekryteringen av nya anställda. På Worko arbetar vi med två av de absolut mest utmanande branschernaIT och bygg. Vi hjälper dig rekrytera talangerna som kommer få ditt företag att växa. 

Vad gör en rekryteringskonsult?

Rekryteringskonsulter hjälper ditt företag hitta nya anställda. På Worko lyckas vi med detta genom att kartlägga målgruppen, vi hittar de bäst lämpade kandidaterna och ser till att dina favoriter stannar kvar genom hela rekryteringsprocessen. Vi tror på att arbeta i team med flera rekryteringskonsulter som tillsammans hjälps åt för att kunna erbjuda dig en heltäckande tjänst. Därför kommer du inte arbeta tillsammans med enbart en konsult utan med flera av våra kompetenta medarbetare. 

De flesta rekryteringskonsulter specialiserar sig på en eller ett par marknader. På Worko vet vi allt om rekrytering inom IT- och byggbranschen – två av de mest utmanade branscherna. Vi vet hur svårt det kan vara att rekrytera i allmänhet, och vill därför finnas där för alla företag som behöver hjälp med IT-rekrytering och bygg-rekrytering

Som talent acquisition consultant ska du vara bra på att hantera och förstå människor. Vi besitter de rätta kunskaperna och den psykologi som behövs för att få kandidaterna att känna sig bekväma och trygga genom hela rekryteringsprocessen. Vi är dessutom proffs på att kommunicera med aktuella och potentiella kandidater. Detta är avgörande för att kandidaterna ska förstå vad tjänsten går ut på och för att vi ska få en insikt i vad du och ditt företag vill ha och behöver av oss.  

En rekryteringskonsult ska vara uppdaterad och påläst 

Det händer mycket inom rekrytering och talent acquisition consultant idag. En bra rekryteringskonsult ska ha kunskaper kring hur en rekryteringsprocess ska utformas samt arbeta med rätt verktyg som stödjer en rättvis och kvalitativ process. Worko har tagit fram en väl beprövad rekryteringsprocess som visat sig vara mycket effektiv för alla våra kunder. I denna ska följande steg inkluderas:

Workshop: Vi börjar alltid med en workshop där vi går igenom din verksamhet och vad verksamheten är i behov av. 

Kartläggning: Vi genomför sedan en kartläggning av din relevanta målgrupp med kandidater, var de finns och hur vi ska nå dem.

Hitta och kontakta: Vi fortsätter sedan med att leta reda på och kontakta relevanta kandidater. Därefter är vi mycket noga med att regelbundet återkoppla för att försäkra oss om att kandidaten stannar kvar i processen så länge som möjligt. 

Kvalificera: Vi kvalificerar de sökande på ett unikt sätt för att försäkra oss om att enbart de bästa går vidare till intervju. 

Boka intervju: När du valt ut lämpliga kandidater hjälper vi dig boka in intervjuer som du och dina kollegor genomför på egen hand. 

Rådgivning och uppföljning: Efter att intervjuer och övriga urvalsmetoder är genomförda sköter vi rådgivning och uppföljning. 

Rätt verktyg är A och O

Till följd av den höga konkurrens som alla rekryterare påverkas av idag behövs rätt typ av verktyg för att ta reda på om en person är en lämplig kandidat eller inte. Det räcker inte med en så traditionell urvalsmetod som cv-granskning.  

Den som arbetar som talent acquisition consultant ska ha goda kunskaper i hur man använder olika rekryteringsverktyg. Det är verktyg som används för att testa personliga egenskaper, värderingar, motivation och logisk problemlösningsförmåga. Samtliga test ger en indikation på om en kandidat har det som krävs för den aktuella tjänsten eller inte. 

På Worko är vi dessutom måna om att alltid arbeta datadrivet. Dels i form av visualisering av kundens kandidatpipeline. På så sätt kan vi stötta dina och ditt företags planer och tillväxtmål, för att säkerställa att ni har den leveranskapacitet som behövs på plats i tid.  

Vi använder även data för att riskminimera. Som nämns ovan utgår vi inte enbart från kandidatens CV. Vi kan genom en kombination av datapunkter avgöra ifall kandidaten passar in på företaget och om det kandidaten efterfrågar stämmer överens med ditt erbjudande. 

Den som arbetar som rekryteringskonsult ska alltid ligga steget före

För att få tag på de bästa kandidaterna är det avgörande att rekryteringskonsulten har kunskap i hur man använder sig av ovan nämnda tester i ett tidigt skede. Hit hör bland annat personlighet- och problemlösningstester, men även tester som visar hur en kandidat matchar ditt företags värderingar och kultur. Eftersom vi är experter när det kommer till rekrytering vet vi hur vi ska rekrytera smartare och alltid ligga steget före. Vi vet dessutom hur vi ska analysera ditt företags framtida kompetensbehov och kultur. 

Enligt oss är proaktiv rekrytering helt avgörande i en rekryteringsprocess. Vi ser ofta att företag agerar reaktivt istället för proaktivt och att man börjar leta efter ny kompetens när ett behov först har uppstått. Det är alldeles försent. Genom att arbeta proaktivt och ta fram en kandidatbank men lämpliga kandidater kommer ditt företag alltid ligga steget före era konkurrenter. 

Behöver du hjälp med din rekrytering? Då finns Worko här för dig

Vill du anställa ett rekryteringsföretag? Worko hjälper dig hela vägen från att hitta de rätta kandidaterna till anställning av dina nya kollegor. Visst är det tufft att rekrytera, faktum är att det kräver både tid och kunskap av dig som arbetsgivare. Ibland kan det kännas svårt, eller rent av omöjligt, att prioritera bort andra viktiga projekt. Men Worko behöver du inte göra det.  

Med hjälp av Worko slutar rekryteringen av ditt företags nya talanger vara komplicerad. Dessutom får du ta del av en framgångsrik rekryteringsprocess och en träffsäker kandidatbas. Varför inte boka ett möte med oss redan idag? Låt oss berätta vad vi kan göra för ditt företag.