Tips på hur du skapar en trivsammare arbetsplats

För att bli en attraktiv arbetsgivare är en trivsam arbetsplats A och O. Om dina medarbetare trivs på jobbet ökar också chanserna för att de talar gott om arbetsgivaren både under och efter deras anställning. Men hur går man tillväga? I denna text ger vi dig tips på hur du kan förbättra arbetsplatsen i några få enkla steg och på så sätt locka kandidater. 

Idag är employer branding och employer excellence vedertagna begrepp. Man skall helt enkelt i varje situation sträva mot att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att jobba med faktorer som får dina medarbetare att trivas bättre kommer det i sin tur leda till att medarbetarna sprider det goda ryktet vidare. Med andra ord är trivsel på arbetsplatsen en given del för att förbättra och stärka sitt employer brand. I förlängningen hjälper det ditt företag att attrahera och behålla duktig kompetens.

  1. Ett välkomnande klimat. Att vara välkomnande innebär inte bara att ge en bra introduktion när en ny medarbetare börjar på arbetsplatsen. Det gäller också alltifrån de där små vardagliga detaljerna som att alla hälsar på varandra på morgonen och att chefen frågar hur helgen har varit, till att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare där alla medarbetare känner sig trygga.
  2. Ge tid till återhämtning. Att gränserna mellan arbetsliv och fritid suddas ut innebär en stor stressfaktor för många. Det är viktigt att medarbetarna kan gå offline och koppla bort jobbet när de är lediga och att chefer och arbetsledare tillåter att deras kollegor inte är tillgängliga dygnet runt. Till exempel genom att undvika att ringa utanför arbetstid om det faktiskt kan vänta tills imorgon, och se till att planera på ett sådant sätt att tiden räcker till för att minska stress.
  3. Skapa trivsel. Studier visar att allt fler arbetssökande anser att trivsel på jobbet, förmåner och en avslappnad arbetsmiljö väger tyngre än lön och karriärsmöjligheter. Exempelvis gott kaffe, fika för att belöna gott arbete, trivsamma miljöer och
  4. Var transparent. Kommunikation är en viktig del i att få dina medarbetare att känna sig involverade och engagerade. Ett sätt att bli en mer transparent arbetsplats är att uppmuntra till samtal och kommunikation medarbetare sinsemellan och att barriärerna mellan olika avdelningar inte känns för höga. Som chef kan du också visa att du är sympatisk och att din dörr alltid är öppen om dina medarbetare har något de behöver prata om, och se till att berätta för dina medarbetare när något viktigt händer som kan vara bra för dem att känna till. Naturligtvis finns det även gränser för hur transparent en arbetsplats kan vara, och det är viktigt att värna om den personliga integriteten.
  5. Visa flexibilitet. En modern arbetsplats behöver vara flexibel. Känns det allt för fyrkantigt och reglerat på en arbetsplats säger det sig självt att det blir svårt att trivas. Kanske finns det sätt att förenkla livspusslet för medarbetarna och få dem att må bra, genom att som arbetsgivare vara flexibel kring var de kan jobba, och när de kan komma och gå under arbetsdagen, så länge de uppnår sina mål och levererar de resultat som förväntas av dem i tid.
  6. Bra intervjuer. Företag lägger ofta mycket tid och resurser på rekryteringsevent, karriärsidor och sociala mediekanaler men glöm inte bort de vanligaste forumen där ni träffar kandidater – era första intervjuer! Se till att alla kandidater som bjuds in på intervju går därifrån med en bra känsla av ert företag, eftersom deras upplevelse av arbetsgivaren sprids vidare när kandidaten berättar om deras intryck av er som arbetsgivare.

Worko hjälper ditt företag att hålla bättre intervjuer och på så sätt stärka ditt företags employer brand. Kontakta oss för att få veta mer!