Teknik och innovation ska locka fler unga till byggbranschen

Det är ingen hemlighet att byggbranschen står inför tuffa tider. Med en medelålder på 42,5 år bland de anställda råder det inga tvivel om att byggföretagen törstar efter ny kraft inom de närmsta 20 åren. Samtidigt som antal jobb ökat med 50 % och antal anställningar höjts med 14 % sedan 2014. Hur detta gap kan fyllas kommer denna artikel redogöra.

Ett av problemen på byggbranschens arbetsmarknad är att unga människor idag inte lockas tillräckligt av branschen för att söka sig dit, vilket mynnar ut i en enorm utmaning i att attrahera kvalificerad arbetskraft. Därför bör företag prioritera att locka de unga förmågorna för att växa.
Det finns flera strategier för att öka flödet av unga till byggbranschen. 

Ny teknologi och innovation
Genom att lägga tid på och uppmärksamma innovativa lösningar med den senaste teknologin kommer företag garanterat bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.

I en rapport gjord av Associated General Contractors of America visade det sig att nästan en fjärdedel av alla byggföretag idag använder sig av de senaste lösningarna i branschen – robotar, drönare, 3D-skrivare och GPS-styrda maskiner. Dessa teknologiska hjälpmedel gör att smarta städer förutspås göra byggprojekt allt mer komplexa framöver. 

Med bland annat fotgängarsensorer till WiFi-aktiverad belysning kommer det krävas högre tekniskt kunnande bland byggföretagen, vilket bör tilltala ny ung teknikintresserad arbetskraft. De företag som inte hänger med i digitaliseringen kommer däremot ha fortsatt svårt med rekrytering. 

Arbetsbaserad inlärning
Ett annat sätt att hantera den snåriga arbetsmarknaden i jakt på kompetens är att erbjuda möjlighet för arbetsbaserad inlärning. Företag kan med fördel bredda sitt synsätt på kompetens och potential samt vara modiga nog att stegvis utveckla människor på plats med exempelvis workshops, coaching och mentorsprogram. 

Regelbundna tillfällen för inlärning under arbetsveckan visar att företaget bryr sig om de anställdas personliga och professionella utveckling, vilket på längre sikt kommer öka sannolikheten att de anställda trivs och stannar kvar. 

Vi på Worko hjälper våra kunder med rådgivning och coachning som gör dig till kandidaternas nästa arbetsgivare. Ta kontakt med oss idag!