Så förändrades rekryteringen och arbetsmarknaden 2021

Talent acquisition kommer att se annorlunda ut framöver, oavsett vilken bransch man tittar på. I pandemins fotspår har en ny era för rekrytering inletts, men hur kommer den egentligen prägla hur vi framåt ska attrahera nya medarbetare? Svaret är enkelt: digitalisering, digitalisering och åter digitalisering.

På grund av Covid-19 har traditionella anställningsprocesser sett fler utmaningar än någonsin. Nu kan vi dock konstatera att flera stora skiften är på väg – både i hur företag anställer nya medarbetare och i vilka kompetenser de letar efter.

I nästan alla branscher har digitaliseringen påskyndats av pandemin. Detta faktum har tvingat företag av alla storlekar att växla upp och i många fall tidigarelägga sina digitala planer. Enligt en Sage-rapport har 24 % av företagen börjat använda AI för sina rekryteringar och hela 56 % av rekryterande chefer planerar att anta AI som en del av rekryteringsfilosofin de närmaste tolv månaderna.

Hur vi rekryterar kommer utan tvekan att fortsätta förändras dramatiskt det kommande året.
Här är fyra nya trender inom kandidatdriven rekrytering vi ser fram emot under 2021 och framåt.

1. Digitala verktyg som består
Nu när remote-arbete blivit standard kan företag expandera sin kandidatpool så att den inte begränsas geografiskt. För att kunna navigera sig i den större poolen av kandidater måste rekryterare integrera teknologiska lösningar som automation och AI.

Fördelarna stavas ökad kvalitet på rekryteringarna, tidsbesparingar och förbättringar i alla faser av rekryteringen av kandidater före och efter anställning. Det bästa av allt är att företag kan uppnå alla dessa fördelar, utan att tumma på den mänskliga kontakten som fortfarande kommer vara av yttersta vikt för en bra rekryteringsprocess.

2. Omdefiniera vilka kompetenser som är viktiga i den nya verkligheten
Covid-19 har även tvingat företag att ompröva kärnfunktioner, kulturer och vilka egenskaper och kompetenser som verkligen gör en medarbetare framgångsrik i dagens arbetsvärld. Med dessa egenskaper i åtanke kan rekryterare använda digitala anställningsverktyg som till exempel virtuella intervjuer för att få en bättre känsla kring en kandidat.

Framgångsrika kandidater 2021 kommer vara starka kommunikatörer, vara tech savvy samt ha en flexibel och anpassningsbar inställning till sitt jobb. Rekryterare som söker efter dessa egenskaper och kompetenser kommer i slutändan ha en positiv inverkan på medarbetarnas resultat och tillfredsställelse på lång sikt. 

3. Bli digital, men sluta inte vara personlig
Vissa som använder AI som ett rekryteringsverktyg kanske fruktar att allt för teknologiska lösningar gör att man som arbetsgivare uppfattas som opersonlig. Men det är faktiskt precis tvärtom. Att till exempel använda botar för vissa repetitiva uppgifter gör att du kan avlasta andra medarbetare vilket frigör tid och gör dem mer tillgängliga i andra arbetsuppgifter.

En effektiv anställningsprocess bör omfatta människor i båda ändar. Automatisering kan emellertid komplettera arbetet genom att filtrera igenom data snabbt, transparent och utan fel. På detta sätt frigörs tid hos rekryteraren så att denne kan fokusera på de viktigaste aspekterna av en rekrytering, som att skapa personlig kontakt med kandidaterna.

4. Eliminera partiskhet i rekryteringen
Att basera en kandidats lämplighet till en roll på till exempel det första intrycket kan innebära att du bildar dig en uppfattning som inte stämmer överens med kandidatens egentliga kompetenser och egenskaper. 

AI-drivna verktyg kan hjälpa till att eliminera partiskheten genom data, objektivitet och förutsägbara modeller. Verktyget OutMatchs är ett exempel där automatisering hjälper till att skapa så jämna villkor som möjligt för alla sökande. De gör det möjligt för beslutsfattare att genomföra samma videointervju, med samma frågor, till varje kandidat. 

Sammanfattningsvis
Digitala verktyg inom rekrytering, som digitala utvärderingar och videointervjuer bör inte ses som kortvariga trender som fått fäste på grund av pandemin, utan snarare som långsiktiga anställningsstrategier, och de företag som anammar dessa strategier, verktyg och förhållningssätt kommer att tillskansa sig stora fördelar gentemot konkurrenterna.