10 Tips för att anställa fler kvinnor och få dem att trivas

På internationella kvinnodagen uppmärksammade vi att det endast är 26% av de anställda inom tech-branschen och 11% inom byggbranschen som utgörs av kvinnor. Samtidigt visar all forskning att företag med fler kvinnor, framförallt i ledande positioner får bättre resultat. Se våra 10 tips att anställa fler kvinnor och får dem att trivas.

Det kommer allt fler bevis för att samarbetet mellan män och kvinnor står för mer kreativa team och att mångfald är nyckeln till framtidens organisationer. Företag med fler kvinnliga anställda, särskilt inom ledande roller, ger dessutom starkare organisatoriska och ekonomiska prestationer.

Framgångarna kan delvis bero på det som forskningen visar, att kvinnor förbättrar produktiviteten, främjar laganda, anpassar sig bättre till förändringar och utgör en mer stabil arbetsstyrka. Det finns även uppgifter som styrker att företag med fler kvinnor har mindre personalomsättning och bättre arbetsmiljö.

Internationella kvinnodagen är en dag för att öka medvetenheten om partiskhet, lyfta kvinnors prestationer och vidta åtgärder för jämställdhet, inte bara för att lyfta resultaten på våra företag, utan även för att i det långa loppet främja grundläggande mänskliga rättigheter som är nyckeln till att uppnå en fredligare och mer välmående värld.

1. Säkerställ lönetillfredsställelse

Detta är uppenbart – kvinnor vill få rättvist betalt för det arbete de utför. Förutom att se till att era löner är konkurrenskraftiga på marknaden i allmänhet, bör företag genomföra en årlig löneöversyn för att säkerställa att män och kvinnor som har samma nivå av ansvar och erfarenhet får betalt parallellt. Varhelst du upptäcker avvikelser bör du göra nödvändiga justeringar.

2. Lika möjligheter för män och kvinnor

Det finns inget dolt meddelande här; det är precis som det låter – om män har tillgång till en möjlighet, ska en kvinna också ha det. Möjligheter bör baseras enbart på meriter. Så ge lika tillgång till befordran, ledarskapsroller, löneökningar och incitamentsprogram.

3. Jobba med inkludering

Inkludering innebär att du kan dra nytta av fördelarna med att ha en mångsidig arbetsstyrka. Detta innebär att låta människor komma till bordet och sedan lyssna på dem, låta dem påverka beslut, och inte bara anställa dem. Se till att jobba för ett inkluderande klimat med verktyg och rutiner för att få alla att komma till tals och trivas.

4. Lyft kvinnor på ert företag

Precis som byggföretagen utser Årets byggkvinna varje år, eller Women in Tech jobbar med att skapa nätverk som lyfter kvinnor, är det viktigt att lyfta kvinnor på er arbetsplats. Det är ett inspirerande tillfälle för kvinnor som redan jobbar hos er och skapar dessutom nya förebilder för kommande anställningar.

5. Var närvarande där nästa generation befinner sig

Vi behöver säkerställa att studenter på universiteten, och även tidigare, är medvetna om vilka möjligheter som finns inom tech- och byggsektorn. Innan dess, behöver vi också visa unga kvinnor vad programmering och ingenjörskap är för att underlätta valet att specialisera sig mot IT och bygg senare i livet.

6. Var medveten om vilken bild ni ger av er arbetsplats

Jobba på ert employer brand och gör det ni kan för att minska stigmat och synen på vad tech och bygg är för att långsiktigt påverka diversiteten på flera nivåer.

7. Ha en opartisk rekryteringsprocess

För att anställa fler kvinnor är det viktigt att utforma inkluderande annonser, säkerställ objektiva strukturer och se till att det alltid är minst en kvinna med i rekryteringsprocessen. Använd data istället för magkänsla när ni fattar ett rekryteringsbeslut.

8. Respektfulla medarbetare

Forskning från en amerikansk studie med 30 000 kvinnor från olika branscher över hela världen, visar att kvinnor söker medarbetare som är respektfulla, professionella, opartiska och i allmänhet lätta att arbeta med. Flera kvinnor i undersökningen kunde specifikt citera att starka mansdominerade ”old boys” och ”bror”-kulturer var avskräckande, och att de istället söker en kultur som tar kön ur ekvationen.

9. Hjälp till att krossa glastaket

Mångfald kommer endast att förverkligas om den återspeglas i dina processer och policyer. Detta börjar med att anställa kandidater från alla kön, bakgrunder, identiteter, ålder, religion och sexuell läggning. Men organisationen måste också se över om talangfulla kvinnor befordras vid rätt tidpunkt.

Enligt den senaste forskningen är karriärmöjligheterna för kvinnor fortfarande stillastående. Tillsammans med det faktum att många kvinnor tar en paus i sin karriär för att bilda familj, försvårar det situationen ytterligare för kvinnor, och stänger många dörrar till befordran och avancemang under den perioden.

10. Fråga era kvinnliga anställda om feedback

Era redan anställda har bäst förståelse i ert företags specifika situation. Låt feedbacken vara öppen eller anonym. Fråga varför kvinnor tycker om att arbeta i organisationen och hur organisationen kan förbättras. Sök deras rekommendationer om hur du kan rekrytera och behålla fler kvinnor. Att ni dessutom frågar era redan anställda kvinnor visar att ni värdesätter deras åsikt och är öppna för förändring.

Inget av dessa initiativ kommer att lösa problemet över en natt – framstegen mot jämställdhet kan ta tid. Det är därför vi måste lyfta de här frågorna och hjälpa företagsledare att skapa en mer medveten rekryteringsstrategi på kort och lång sikt för att anställa fler kvinnor.