Rekrytera Projektledare

Jag hjälper er rekrytera er nästa projektledare.
Låt Fabian berätta mer

Worko rekryterar projektledare till entreprenörer, beställare och konsultföretag – samma titel men olika arbetsuppgifter. Det är en utmaning att rekrytera en projektledare, men om man ligger steget före går det att knyta rätt kompetens till sig när behovet uppstår. 

Projektledare inom bygg har det övergripande ansvaret för byggprojekt och ser till att kvaliteten håller måttet och att budgeten hålls. De behöver vara bra och resultatinriktade ledare som kan motivera sina medarbetare och driva projekten i mål. De har mycket kundkontakt vilket kräver lyhördhet och kommunikativa egenskaper. Projektledaren sköter även kontakten med myndigheter och byggentreprenörer.

Att rekrytera rätt projektledare är avgörande för projektets framgång. Det kan däremot vara en utmaning att rekrytera duktiga projektledare då olika projekt kräver olika profiler samt att de flesta projektledare redan är i produktion.

Därför jobbar vi på Worko långsiktigt när vi rekrytera projektledare. I och med att vi har kontakt med ett stort antal projektledare varje vecka passar vi då att föra data på när de avslutar sitt pågående projekt och om intresse finns för ett jobbyte längre fram. Det ger oss en unik transparens kring möjliga kandidater och rörelsen på denna marknad som ingen annan kan matcha.

Då alla våra kunder som vill rekrytera projektledare jobbar proaktivt med sin rekrytering bygger vi en ständigt växande bank av kvalificerade kandidater som våra kunder kan välja mellan, vilket innebär att de även kan tajma anställningsstarter med projektstarter. 

3 tips för att rekrytera projektledare

 • 1. Arbeta proaktivt med rekrytering
  Idag är det viktigt att rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Tidigare kunde företag inom bygg rekrytera när behovet uppstod och kandidater tackade ofta ja till deras jobberbjudande.

  Detta är svårare idag när konkurrensen om kompetensen har ökat markant. Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
 • 2. Se till det årliga kompetensbehovet av projektledare
  Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av projektledare? Vi rekommenderar att man ser minst ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. Ta såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet i beaktning. 
 • 3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
  En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att säkerställa att det redan finns klara kandidater. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med kandidater.

  En potentiell kandidat kan vara mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller när kandidaten har jobbat ett par år på den nya arbetsplatsen.

Ta hjälp av Worko för att arbeta med strategisk rekrytering av projektledarer inom bygg. 

Läs mer här om hur vi på Worko hjälper er ligga steget före med rekryteringen inom byggbranschen.

Mer om hur vi rekryterar projektledare

Tillsammans med våra kunder bedömer vi kandidaten för projektledarrollen utifrån individens agerande under hela rekryteringsprocessen. Vi utvärderar redan från start om kandidaten håller deadline vad gäller att skicka CV och referenser och hur intervjun går. Vår erfarenhet visar att agerandet under rekryteringsprocessen ger en tydlig bild av hur ett bemötande med en kund handskas och vi ser det som en varningssignal om kandidaten vill lämna arbetsgivaren innan projektet är levererat.

Worko kommunicerar med kandidater angående tjänster som börjar ett par månader framåt och redogör tydligt vilka möjligheter som finns inom företaget för erfarenhetsutbyte. Det är viktigt att förstå kandidatens behov och önskemål. Finns möjligheten att kunna vara med från ax till limpa ses det till exempel som en stor fördel för många och måste förmedlas tydligt. Worko finns som stöd hela vägen, vi utvärderar kandidatens kompetens, informerar kandidaten om vad företaget kan erbjuda och kollar slutligen  när kandidaten är tillgänglig för att byta uppdrag.