Rekrytera Platschef

Mikael hjälper dig att rekrytera er nästa platschef.
Prata med Mikael

Worko har rekryterat platschefer till några av nordens största anläggnings- och byggentreprenörer. Den vanligaste utmaningen när man ska rekrytera en platschef är att få kontakt med kandidater med rätt kompetens och som är tillgängliga till projektstart.

Platschefen ansvarar för utvecklingen av byggprojekt och säkerställer att alla byggsäkerhetsföreskrifter efterlevs. De övervakar byggnadsarbetare och underleverantörer, utbildar byggnadsarbetare på platssäkerhetspraxis och utvärderar anställdas prestationer.

Att rekrytera rätt platschef är ofta avgörande för projektets framgång. Det kan däremot vara en utmaning att rekrytera duktiga platschefer då de flesta redan är i produktion och sällan byter jobb innan avslutat projekt.

Därför jobbar vi på Worko proaktivt när vi rekryterar platschefer. Vi har kontakt med ett stort antal platschefer varje vecka och passar då på att föra data på när de avslutar sitt pågående projekt och om intresse finns för ett jobbyte längre fram. Det ger oss en unik transparens kring möjliga kandidater och rörelsen på denna marknad som ingen annan kan matcha.

Då alla våra kunder jobbar proaktivt med rekrytering av platschefer bygger vi en ständigt växande bank av kvalificerade kandidater som kunder kan välja mellan, vilket innebär att ni kan tajma anställningsstarter med projektstarter.

3 tips för att rekrytera platschefer

 • 1. Arbeta proaktivt med rekrytering
  Idag är det viktigt att rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Tidigare kunde företag inom bygg starta sin rekrytering när behovet uppstod och kandidater tackade ofta ja till deras jobberbjudande. Detta är svårare idag när konkurrensen om kompetensen har ökat markant. Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
 • 2. Se till det årliga kompetensbehovet av platschefer
  Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av platschefer? Vi rekommenderar att man ser minst ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. Ta såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet i beaktning. 
 • 3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
  En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att se till att det redan finns klara kandidater som är redo att börja jobba vid projektstart. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med en stor mängd kandidater kontinuerligt under en längre tid.

  En potentiell kandidat kan vara mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller när kandidaten har jobbat ett par år på den nya arbetsplatsen. 

Det är viktigt att fånga kandidater mellan projekt och jobba proaktivt så att de som rekryteras är de som har bäst kompetens, inte bara de som råkar vara tillgängliga just då.