Rekrytering på en tuff kandidatmarknad – hur ska jag tänka?

Kandidatmarknaden är mer konkurrensutsatt än någonsin. Kriget om talangerna blir hårdare och företagen kämpar för att locka kvalificerade kandidater. Arbetsmarknaden har förändrats, och makten som tidigare har legat hos företagen hittar vi nu i kravställningen från kandidaten. En bra lön och ett fint kontor är fortfarande viktigt, dock inte längre nog för att fånga intresse hos den arbetssökande som idag har fler valmöjligheter än någonsin tidigare.

Vad beror detta på?

Pandemin fick oss att omvärdera våra prioriteringar, och strävan efter en bättre ”work life balance” har aldrig varit mer påtaglig. Personliga värderingar och preferenser väger idag mycket tyngre, och för många är det en dealbreaker om en potentiell arbetsgivare inte möter dessa.

Samtidigt är kandidater idag mycket mer medvetna om sitt värde, vilket leder till att fler har råd att vara kräsna – framför allt personer med eftertraktade spetskompetenser. Du som arbetsgivare måste därför bli mer kreativ om du vill locka till dig och behålla de bästa talangerna.

Hur attraherar jag topptalangerna idag?

Vad du erbjuder dina anställda är viktigare än någonsin. Ditt så kallade Employee Value Proposition (EVP) är nyckeln – det unika erbjudande du som arbetsgivare kan erbjuda dina kandidater och det värde du skapar för dem. Här följer några tips som kan hjälpa dig att komma igång.

Se EVP som en produkt:

Inom techbolag och startups pratar man ofta om product-market fit – det vill säga att man utformar produkter på ett sätt som tilltalar och tillfredsställer ett specifikt marknadssegment. Detsamma gäller för rekrytering. För enkelhetens skull kan vi tänka oss att ditt EVP är produkten, medan marknaden är det segment av kandidater som du är relevant och attraktiv för och vill rikta dig mot.

Identifiera drömkandidaterna: 

Börja med att identifiera marknaden, alltså vilken typ av kandidater du vill tilltala och har behov av. Vad kännetecknar dem, vad är viktigt för dem och vad efterfrågar de hos en potentiell arbetsgivare? När du tagit reda på detta kan du börja arbeta fram en strategi.  

Visualisera en EVP-pyramid:

Tänk dig en pyramid med tre delar. Längst ner i pyramiden finns kontraktuella fördelar, i mitten upplevelsemässiga fördelar och högst upp emotionella fördelar:

  • Kontraktuella fördelar: Det du på pappret erbjuder dina medarbetare, såsom lön och förmåner. Dessa är viktiga och behöver vara konkurrenskraftiga, men är inte längre det som får en drömkandidat att tippa över och börja jobba hos er.
  • Upplevelsemässiga fördelar: Dessa fokuserar på upplevelsen av att jobba hos dig. Som arbetsgivare kan du bidra med en stimulerande arbetsmiljö och utveckling både i karriären och på ett personligt plan. För de allra flesta kandidater är upplevelsen av en viss grad av autonomi och kontroll samt just utveckling extremt viktigt.
  • Emotionella fördelar: Här ligger fokus på det som gör din arbetsplats unik och varför kandidater ska välja dig framför andra arbetsgivare. Det här är den slutliga USP:en – och kanske den viktigaste i dagens marknad – som du vill sälja in till kandidaten. Vad får dina medarbetare att känna syfte? Vad har du för vision eller uppdrag och vad är det som gör att dina medarbetare känner att de arbetar mot detta gemensamma mål? Detta är också – för de flesta – den enskilt största faktorn för långsiktigt engagerade medarbetare.
  • Slutligen bör ditt EVP kommuniceras på ett tydligt och konsekvent sätt, både internt bland alla medarbetare och externt för dina kandidater i relevanta kanaler. Se det inte som något statiskt, utan något som behöver utvecklas och förfinas under tidens gång. 

Vi på Worko hjälper våra kunder med rådgivning och coachning för att lyfta er rekrytering. Ta kontakt med oss idag för att bli just dina drömkandidaters nästa arbetsgivare!