Rekrytera och behåll personal inom bristyrken

Precis som många andra aktörer inom branschen har Frankgruppen upplevt den utbredda bristen på byggkompetens och svårigheterna med att rekrytera kandidater, särskilt senior kompetens med mångårig erfarenhet. Här berättar Frankgruppens VD, Magnus Trange om hur de tacklat dessa utmaningar och vilka deras viktigaste fokusområden kommer att bli framöver.  

Magnus Trange är VD och koncernchef över Frankgruppen, en bolagsgrupp som verkar inom projektstyrning av bygg- och fastighetsprojekt i Mälardalsregionen och består av omkring 85 byggkonsulter. 

Magnus har en bakgrund som civilingenjör och ekonom samt flera års erfarenhet av att arbeta som byggentreprenör. Under sin karriär har han med andra ord bevittnat branschens utveckling på nära håll.

“Byggbranschen som helhet har fortfarande problem med att hitta kompetens sedan 90-talets byggkris då vi förlorade nästan en hel generation. Det har därför varit svårt att hitta seniora kandidater under flera års tid.” säger Magnus Trange.

Kompetensförsörjning är avgörande

Att kunna säkra kompetensbehovet med kandidater som har rätt arbetslivserfarenhet eller utbildning är helt avgörande för att kunna växa och utvecklas affärsmässigt, inte minst för ett konsultbolag som Frankgruppen, förklarar Magnus.

“Som konsultbolag är vår uppgift att komplettera vår kunds organisation med personer med rätt kompetens och erfarenhet. Det innebär att våra medarbetare inte enbart är vår viktigaste tillgång – det är vår enda tillgång. Kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen av våra medarbetare är därför superviktig för oss, eftersom vi är helt beroende av att våra medarbetare väljer att stanna hos oss.”

Utöver detta gäller det även att hitta kandidater som är anpassningsbara och prestigelösa, helt enkelt personers som kan tänka sig att lära sig nya områden och ta sig an nya uppdrag i takt med att nya behov uppstår, fortsätter Magnus. 

“I dagsläget har vi ett stort behov av personer med 3-5 års erfarenhet, gärna från entreprenadsidan. Den kompetens vi har allra störst utmaning med att hitta är självständiga projekt- och byggledare med 10 års erfarenhet. Men eftersom det är så ont om dessa personer innebär det att vissa personer behöver läras upp och ta sig an roller som de annars inte skulle haft.”

Så tacklar Frankgruppen utmaningarna

För att tackla utmaningen med att hitta rätt kompetens arbetar Frankgruppen på flera sätt, berättar Magnus vidare. 

“Våra befintliga medarbetare är en viktig kanal för att hitta kandidater då många av våra nya medarbetare kommer in via tips eller rekommendation. Utöver detta tar vi ofta hjälp av rekryteringsföretag som har ett stort nätverk av kandidater.” säger Magnus.

En annan viktig del i att attrahera kompetens är att arbeta med att stärka arbetsgivarvarumärket. Här har Frankruppen en tydlig strategi för att både attrahera kandidater och behålla befintliga medarbetare med branding. 

“Vi låter ofta våra medarbetare berätta om vad de tycker om med oss som arbetsgivare och projekten vi är stolta över att jobba med i våra sociala medier, för att visa vilka vi är och locka personer som matchar våra värderingar och målsättningar att söka sig till oss.” säger Magnus.

Viktigaste egenskaperna hos en kandidat

Två viktiga egenskaper som Frankgruppen efterfrågar av kandidater är prestigelöshet och öppenhet, berättar Magnus.

“Om det finns på plats vågar man fråga kollegorna om hjälp och råd. Det finns nämligen ingenting som är så effektivt när det kommer till att lära sig nya saker snabbt, vilket i sig ger en oerhört snabb kompetensutveckling. I många år har jag tjatat om vikten av att våga fråga varandra, vilket också har gett resultat.”

En annan aspekt som Frankgruppen gärna lyfter är vikten av att ha roligt på jobbet. Exempelvis jobbar Frankgruppen alltid med minst två konsulter på ett projekt, ibland upp till ett tiotal.

“Det gör vi både eftersom att någon kan bli sjuk, men även av den enkla anledningen att det är roligare att arbeta tillsammans och ha någon att bolla med. För att vi ska kunna skapa en kultur där alla trivs och vågar fråga varandra måste vi se till att våra kollegor lär känna varandra, skapa tillfällen där de kan träffas, umgås och göra trevliga aktiviteter tillsammans.”

Tips för att bredda rekryteringsbasen

Att genomföra insatser för att stärka arbetsgivarvarumärke och skapa en mer attraktiv arbetsplats blir allt viktigare på dagens arbetsmarknad. Men det är viktigt att lyfta hur bolaget faktiskt är på riktigt, eftersom kandidaterna kan se igenom tomma löften, anser Magnus.

“Vi har haft medarbetare som slutat och provat att arbeta hos andra företag men sedan valt att komma tillbaka till oss, vilket för mig är ett gott tecken på att de trivs bra hos oss. Så sent som i förra veckan hörde en tidigare medarbetare av sig och var intresserad av att komma tillbaka.”

Utöver detta har Magnus ett viktigt tips när det kommer till att hitta rätt kandidat – nämligen att inte välja bort när CV:t inte stämmer exakt med vad man har tänkt sig. 

“Här gäller det att vara öppen och fokusera på personen, deras egenskaper, inställning och drivkrafter, och inte exakt vad de har gjort tidigare. Vi letar såklart främst efter personer med utbildning inom byggbranschen, men vi har även anställt en arkeolog och två piloter.”

Det är dessutom viktigt att arbeta med inkluderande och fördomsfri rekrytering, fortsätter han. 

“Vi arbetar mycket med mångfald och inkludering och lägger ett stort fokus på att bredda vår rekryteringsbas. Personer med utländsk bakgrund har exempelvis varit några av de bästa rekryteringarna vi har gjort, säger Magnus.”

Det viktigaste fokusområdet under den närmaste tiden framöver består av att anpassa verksamheten och kompetensförsörjningen efter omvärldsfaktorer.

“Kortsiktigt påverkas vi av prisuppgången på material vilket bland annat beror på kriget i Ukraina och inflationen, och på lite längre sikt kommer räntenivån att påverka våra kunders ekonomi och investeringsvilja och i slutändan slutkundens betalningsförmåga.   Det som kommer att vara absolut viktigast för oss framöver är att behålla medarbetare och säkra vårt kompetensbehov på sikt.” avslutar Magnus.