Rekrytera Kalkylator

Jennifer hjälper er att rekrytera er nästa kalkylator i rätt tid!
Prata med Jennifer

Kalkylatorer är väldigt lojala och byter sällan arbetsgivare. Dessutom är kalkylatorer till skillnad från andra inom byggbranschen inte lika projektorienterade. Det kan därför vara utmanande att  rekrytera en kalkylator om man inte ligger steget före med rekryteringen.

En kalkylator samlar in och analyserar data för att uppskatta hur mycket pengar, tid, material och arbete som krävs för att slutföra ett byggprojekt, tillhandahålla en tjänst eller tillverka en produkt. Deras jobb är att ge realistiska uppskattningar för att säkerställa att ett projekt slutförs i tid och inom budget.

Kalkylatorn bör ha civilingenjör-examen och minst 2 års erfarenhet som byggnadsingenjör inom relevant specialområde. De har fördjupade kunskaper i byggledningsprogram, såsom BuildSmart och Smartsheet. Egenskaper som exceptionellt ledarskap, projektledning, beslutsfattande och problemlösning samt muntlig och skriftlig kommunkiationsförmåga är av största vikt då de samarbetar med flera beslutsfattare.

Worko är specialiserade på att rekrytera kalkylatorer i Sverige. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionell rekrytering, då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets planering och tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera en kalkylator

 • 1. Arbeta proaktivt med rekrytering
  Idag är det viktigt att rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Tidigare kunde företag inom bygg starta sin rekrytering när behovet uppstod och kandidater tackade ofta ja till deras jobberbjudande. Detta är svårare idag när konkurrensen om kompetensen har ökat markant. Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
 • 2. Se till det årliga kompetensbehovet av kalkylatorer
  Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av kalkylatorer? Vi rekommenderar att man ser minst ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. Ta såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet i beaktning. 
 • 3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
  En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att se till att det redan finns klara kandidater som är redo att börja jobba vid projektstart. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med en stor mängd kandidater kontinuerligt under en längre tid.

  En potentiell kandidat kan vara mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller när kandidaten har jobbat ett par år på den nya arbetsplatsen.