Post-pandemins våg av nyanställningar ställer högre krav på arbetsgivarna – 4 saker ni behöver uppdatera 2022 för att behålla anställda och attrahera ny talang

Det är över sex månader sedan arbetsmarknaden drabbades av massuppsägningar som effekt av pandemin. I efterdyningarna av denna rörelse är det 2022 dags att göra sig redo för att fånga en ny våg av återanställningar. Något företag gör bäst genom att fokusera på de anställda som faktiskt finns i företaget, istället för de som lämnat.

En fortsatt föränderlig arbetsmarknad gör att många företag idag är rädda för att tappa sina medarbetare, medan anställda breddar synfältet efter nya utmaningar. För att företags oro inte ska leda till självuppfyllande profetia bör ledare lägga tid och energi på att behålla de anställda som faktiskt finns i företaget. Faktum är att en uppgraderad personalstyrka skapar en bättre arbetsupplevelse för medarbetarna och en framåtlutning för företaget i stort.

Med det sagt gör företag rätt i att vara rädda om sina anställda, som blir allt mer benägna att lämna en arbetsplats som inte håller måttet. Extra kraft bör därför, i år,  läggas på att vässa början av en arbetsupplevelse. Genom att kratta manégen för en professionell introduktion, kan företag förbättra sin position och få människor att både vilja ansluta till och stanna i företaget.

Sammantaget kommer 2022 fortsatt vara en kamp om vilka företag som tar högst vågor på en arbetsmarknad i rörelse. Bäst utsikter har de som fokuserar på medarbetarnas arbetsupplevelse. För att få dina anställda att växa och vara kvar finns det 4 saker ni behöver uppdatera 2022 om ni inte gjort det än.

1. Mångfald, jämställdhet och inkludering
Ledare behöver ta vara på och värdera medarbetarnas olika perspektiv och kompetens. För att lyckas med det behövs strategier för att lyssna på och hjälpa de anställda att samarbeta, speciellt då en del arbete sker på distans.

2. Lyssna på din personal
Glädje och engagemang är de drivkrafter som kommer styra arbetsmarknaden under 2022. De arbetsgivare som skapar en meningsfull arbetsplats för sina anställda är de som kommer nå störst framgång.

3. Utveckla Employee Experience
Medarbetarnas välmående är av största vikt, och det kommer kosta företag som inte sätter det i första rummet. Genom fler informella möten och avstämningar kommer de anställda sannolikt uppleva ett större enganemang i företaget.

4. Bredda HR
Det är viktigt att ha en plan för att hantera alla delar av arbetskedjan. Allt från att attrahera, anställa, introducera, engagera, utveckla och behålla både heltidsanställda och projektanställda.