Ny rapport: 5 av 10 IT-specialister larmar om bristande kompetensutveckling för framtiden

Trots att IT-branschen ständigt lyfts som en av de hetaste framtidsbranscherna saknar många yrkesverksamma möjligheten att utvecklas. Livslångt lärande och hett efterfrågat på dagens arbetsmarknad, och företag som inte inser vikten av att erbjuda kompetensutveckling riskerar att inte kunna attrahera kandidater. 

På en konkurrensutsatt arbetsmarknad ökar kraven på kompetensutveckling, och i många fall utgör det en enskilt avgörande faktor för att hänga med i dagens snabba utveckling och förbli anställningsbar. Enligt World Economic Forum behöver vi i genomsnitt lägga mellan 4-5 timmar i veckan för att klara de omställningar som digitaliseringen innebär. Både den anställde och arbetsgivaren har därmed mycket att vinna på att medarbetarnas kunskaper hålls relevanta och uppdaterade. Att ge rätt förutsättningar för kompetensutveckling är avgörande för de arbetsgivare som vill kunna attrahera rätt kompetens. 

Enligt en undersökning från Wise där IT-specialister och chefer inom IT tillfrågats saknar var fjärde IT-specialist möjligheter till kompetensutveckling på sin nuvarande arbetsplats. Var femte anser att möjligheterna till kompetensutveckling är otillräckliga för att täcka kompetensbehoven i framtiden. Det finns med andra ord en del för branschen att jobba med här, för att inte riskera att halka efter i konkurrenskraften vilket på sikt påverkar lönsamheten hos företag. 

Fem steg för att öka kompetensutvecklingen hos ditt företag:

  1. Skapa en kultur och ett ledarskap som möjliggör och inspirerar dagligt lärande och utveckling, och utforma en strategi för att underlätta och förstärka lärandet hos dina medarbetare långsiktigt. 
  2. Lista vad dina medarbetare har för kompetens i dagsläget, både genom utbildning och arbetslivserfarenhet. Kanske finns det några dolda kompetenser hos dina medarbetare som skulle kunna utvecklas ytterligare? Genom att göra detta kan du också kartlägga områden där det idag saknas kompetens
  3. Fråga dina medarbetare om vilka kunskaper som de personligen är intresserade av att utveckla. Finns det kurser som de skulle kunna gå som kan göra deras arbete effektivare? 
  4. Skapa en plan för hur kompetensutvecklingen ska gå till. Se till att medarbetaren ges tid och möjlighet att ägna sig åt lärande och sätt upp en rimlig tidsplan tillsammans för hur lång tid det beräknas ta.
  5. Slutligen – avsätt tid åt att reflektera över vad medarbetaren lärt sig och vad som blir nästa steg. Kanske medarbetarens nya kunskaper kan gynna resten av arbetsplatsen? Det kan exempelvis ske genom att medarbetaren får summera sina lärdomar inför resten av organisationen och på så vis föra kunskapen vidare.

Goda utvecklingsmöjligheter är avgörande för att locka till sig de bästa talangerna.Vikten av att erbjuda ett hållbart arbetsliv och utvecklingsmöjligheter är något som många företag har förståelse för. Samtidigt finns det företag som misslyckas med att förmedla just de här delarna under rekryteringsprocessen och under intervjuerna med kandidaterna. Då finns risk att kandidaterna väljer bort dig och din arbetsplats. Worko erbjuder stöd och rådgivning under hela rekryteringsprocessen.