IT-branschens stora kompetenssvinn – 3 tips för en jämställd arbetsplats

IT-branschen spelar en allt större roll för svensk ekonomi, samtidigt som det råder stort underskott på kompetens. Trots det finns få kvinnor bland branschens anställda och chefer, och enstaka procent av det svenska riskkapitalet läggs på bolag med kvinnlig grundare.

Sverige har just nu, efter Silicon Valley, flest enhörningsbolag per capita. Trots det har den svenska IT-branschen länge kämpat med ett uppdämt behov av kompetens. För att råda bot på underskottet uppskattas branschen, enligt IT&Telekomföretagens, behöva nyanställa omkring 70 000 människor till 2024. 

Brist på arbetskraft var på tapeten redan 2015. Då förutspåddes den svenska IT-branschen sakna omkring 60 000 personer år 2020, vilket kvarstår än idag. Orsaken handlar främst om att branschen inte använder eller attraherar all kompetens som finns att tillgå. Något som talar sitt tydliga språk, då mindre än en av tre branschanställda är kvinnor – en siffra som hållit i sig sedan 2006. 

Denna ojämna könsfördelning stämmer överens även i branschens ledande positioner, då endast 29 procent av alla ledare i branschen var kvinnor under förra året. 2021 lades en enstaka procent av det svenska riskkapitalet på bolag med kvinnliga grundare. Många studier i området har, över tid, vittnat om kvinnliga anställdas upplevelser om att inte bli tagna på allvar, få okvalificerade arbetsuppgifter, få sämre karriärmöjligheter och bli könsdiskriminerande. Det är hög tid att slopa kompetenssvinnet och lägga kraft på kompetensbaserad rekrytering, där alla kön har lika förutsättningar att prestera och utvecklas på arbetsplatsen.  

Ett stort steg i rätt riktning är grundandet av Womentor-programmet. Tack vare denna organisation har företag, sedan 2006, fått möjlighet till strategiskt jämställdhetsarbete  med målet om att inget kön på arbetsplatsen ska understiga 40 procent. Womentor-programmet verkar även för samma könsfördelning sett till hela branschen – anställda och chefsroller – år 2030. Womentor-programmet har bidragit till fina resultat, där medverkande företag har skapat en positiv utveckling när det kommer till jämställdhet. 

3 tips för en jämställd arbetsplats:

  1. Ledningen. Jämställdhetsfrågan behöver ägas av ledningen, och ses som en kontinuerlig strategisk fråga kopplat till den affärsmässiga verksamheten. Jämställdhetsarbete bör prioriteras genom många små, regelbundna insatser övertid – istället för en stor punktinsats.
  2. Aktivt kunskapsarbete. För att nå en jämställd arbetsplats behöver företag sätta och följa upp mätbara mål gällande mångfald och jämställdhet. Även regelbunden utbildning och kunskapsutbyte i frågorna är av stor vikt för både medarbetare och ledningsgrupp. Perspektivet behöver därefter integreras i alla beslut, på alla nivåer, för att säkerställa ett gemensamt arbete mot verklig förändring.
  3. Inkluderande ledarskap. Ledarskapet är det som styr och formar arbetskulturen i företaget, vilket är avgörande för jämställdhet. Prioritera och värdera allas möjlighet att påverka företagets verksamhet.