Har du rätt kompetens i ditt företag? Så lyckas du med din kompetensinventering

De kompetenser som finns i ditt företag är avgörande för er framgång. Därför är det viktigt att göra en inventering av den kompetens som finns inom bolaget – för att säkerställa att nästa person ni rekryterar har just de erfarenheter och kunskaper ni behöver.

Du som ska rekrytera nya medarbetare behöver först göra en inventering bland de befintliga medarbetarna på arbetsplatsen. När du vet vilken typ av roll det är du behöver tillsätta så hjälper vi på Worko gärna till med att leta upp och kontakta kandidater som passar för rollen.

Även om företagets arbete kan bära eller brista beroende av hur väl kompetensen som finns inom bolaget motsvarar det faktiska behovet, så är det långt ifrån alla företag som tar sig tiden att göra en ordentlig kompetensinventering.

Med hjälp av kompetensinventering kan du inte bara hitta oväntade talanger bland dina medarbetare och få en bättre bild över vilken kompetensutveckling du bör satsa på. Du säkerställer också att dina framtida rekryteringar blir framgångsrika.

Tre tips för att lyckas med din kompetensinventering:

  1. Utgå från dina medarbetare. Arbets- och gruppledare har oftast en god övergripande bild över vilken kompetens som finns och som saknas på arbetsplatsen. Men som ledare kan det samtidigt också vara svårt att ha full koll på detaljnivå, på samma sätt som medarbetarna har. Det är de som jobbar med de faktiska arbetsuppgifterna som vet var det saknas kompetens, och inom vilka områden de skulle behöva förstärkning inom.
  2. Uppmuntra medarbetarna att utnyttja hela sin kompetens. Har du koll på vilka dolda talanger som finns på din arbetsplats? Kanske har du medarbetare med utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet som inte hör ihop med den roll de har idag, men som ändå är relevant för företaget? Det kan till och med vara så att någon av dina medarbetare både skulle trivas och prestera bättre om de fick utnyttja och fortsätta utveckla sina dolda talanger.
  3. Utgå från företagets mål. Då man kompetensinventerar är det viktigt att inte bara fokusera på de akuta behov som finns inom bolaget just nu, utan att även tänka långsiktigt och strategiskt. Låt en utvärdering över vilka era långsiktiga mål är, och en utvärdering över vilka behov ni kommer att ha 2-3 år framåt i tiden, ligga till grund för er inventering av kompetens.

Worko är ett rekryteringsbolag som arbetar med proaktiv rekrytering.