Ge utrymme för reboarding

Dina medarbetares förväntningar på arbetsplatsen kan ha förändrats under den senaste tiden. Ta tillfället i akt och ge dina medarbetare en nyintroduktion, så kallad reboarding, för att säkerställa att medarbetarna känner sig engagerade och förstår vad som ska göras. Det är också en chans att ta in viktiga förbättringsförslag och feedback.

September har blivit ett måldatum för många organisationer för att implementera sitt ”nya normala” på arbetsplatsen. Oavsett om du har valt att ditt team ska jobba från kontoret, helt digitalt eller i ett hybridalternativ, finns det saker att tänka på bortom tekniska lösningar. När din organisation går vidare post-corona, överväg att ”reboarda” hela ditt team. På samma sätt som när du onboardade dem som nyanställda, måste du åter-integrera alla i ert uppdrag, värderingar och ert ’why’. Det är också en möjlighet att visa att du fokuserar på medarbetarna i teamet.

Det senaste året har varit både förvirrande och omtumlande på arbetsmarknaden. Vissa organisationer har haft det lättare att gå över till det digitala än andra. En del jobbade till och med redan innan delvis remote. För andra var detta helt nytt. Oavsett din arbetsstil före pandemin, upplevde dina teammedlemmar stressfaktorer under pandemin som aldrig förr. Från hemskolade barn och vård av sjuka släktingar till att hantera sin egen psykiska hälsa och ensamhet. När vi återvänder till arbetet, tänk på detta som en tid för dig och ditt team att träffas. Det är en chans att ”reboarda” och anpassa alla runt arbetet igen – inte bara kring den dagliga verksamheten utan kring er företagskultur, teamwork och ert så kallade ’varför’. Du har en chans att verkligen inspirera människor igen!

Källa: Forbes