Framtidens arbetsplats – Trenderna från USA vi kan förvänta oss på våra arbetsplatser efter pandemin

Sen lockdown inleddes runt om i världen har vi nu, i takt med att vaccineringarna ökat, börjat se ljuset i slutet av tunneln. Framtidens arbetsplats är dock omdefinierad från grunden. Och det handlar inte bara om fler digitala möten eller ökad hygien på arbetsplatserna – här är trenderna vi kan se framför oss.

Det etiska ledarskapet
HR-funktionen står inför stora möjligheter allt eftersom CSR-förväntningarna hos kunder, medarbetare och potentiella kandidater ökar. Enligt HR Trend Institute kommer HR att ta en mer i aktiv roll i arbetet mot att bekämpa orättvisor på arbetsplatsen, snarare än att agera som en passiv “sidofunktion”.

Flexibla arbetsplatser
En undersökning gjord av det amerikanska konsultföretaget Gartner visar att hela 48 procent av de anställda, åtminstone delvis, kan tänka sig att jobba från distans efter pandemin, den siffran låg på 30 procent innan pandemin bröt ut. Men det handlar inte bara om att jobba hemifrån. Dagens medarbetare är idag i högre utsträckning måna om att kunna välja fritt och man förutspår att antalet anställda som signar upp sig på så kallade co-working spaces kommer att öka framöver.

Skill mapping
En av megatrenderna som nämns i boken “From job based HR to skill based HR” stavas skill mapping och handlar om att rita upp och kartlägga medarbetarnas nuvarande färdigheter och kompetenser för att på så vis undersöka om man kan hitta synergieffekter och “dolda kompetenser” som din organisation kan ha behov av.

Skill mapping kan tillämpas på en organisation som helhet, men också enskilda avdelningar eller team. Genom att göra detta kan du se vad varje anställd tar till bordet samt vad var och en av verksamhetens medarbetare har för styrkor och svagheter.

Nudging
Att sätta upp regler för hur man ska förhålla sig till exempelvis pandemin är en sak, men låt oss vara ärliga; visst finns det något inom oss som gillar att bryta mot regler? Nudging är ett begrepp inom beteendevetenskap som föreslår positiv förstärkning och indirekta förslag som sätt att påverka beteenden och beslutsfattande hos grupper eller individer.

Istället för att sätta upp skyltar som ber dig hålla 1,5 meters avstånd till dina kollegor är det rimligt att anta att vi kommer att inreda kontor som gör att man får det önskade beteendet naturligt.

Digital spårning
Att företag vill hålla koll på sina medarbetare är kanske inte särskilt konstigt. När antalet människor som jobbar från distans ökar är det nog också rimligt att anta att kontrollbehovet från vissa arbetsgivare kommer att göra detsamma. Antalet plattformar och verktyg för att möjliggöra detta har den senaste tiden skjutit i höjden. Program som Controlio (namnet säger väl allt?), Hubstaff, Interguard och StaffCop kanske snart kommer till en arbetsdator nära dig?

VR
Virtual Reality har varit ett hett koncept i många år, utan att riktigt ha tagit den plats många trodde. Att användningen av VR och AR (augmented reality) på arbetsplatsen kommer att öka de kommande åren verkar vara en ganska säker förutsägelse. Du behöver inte mycket fantasi för att se möjligheterna inom urval och onboarding-processer, utbildning och virtuella möten.