Extrem tillväxt i konsultbranschen under Q2

Precis som många andra branscher försvagades utvecklingen för konsultbranschen förra året till följd av pandemin. Nu tycks efterfrågan på marknaden ha vänt uppåt, och det råder återigen en stark tillväxt i branschen.

Cinodes sammanställning av Q2-rapporterna för de svenska börsnoterade konsultbolagen visar att hälften av konsultbolagen redovisat tvåsiffriga tillväxttal under det andra kvartalet 2021.

Tillväxten hos konsultbolagen är generellt stark men med stora variationer. När det gäller rörelsemarginalen ligger de flesta bolagen mellan fem och tio procent men fortfarande gör några bolag förlust. På Cisnodes webb finns flera tillväxtdiagram att följa.