Employee Experience – Företag bör arbeta för de anställda och inte tvärtom

Det råder inga tvivel om att arbetskulturen har förändrats på många plan det senaste året. Skiftet från en fysisk gemenskap till virtuell isolering har slagit hårt på människors välmående och inställning till sitt arbete. Framöver behöver arbetsplatser därför erbjuda möjlighet till djupare och mer meningsfulla möten och relationer — annars finns risken att de anställda ser sig om i önskan om att få uppnå sin fulla potential.

I kvarlevorna av pandemin blir det allt svårare att hitta rätt kompetens, men att behålla den är också en stor utmaning företag står inför. Redan 2020 kunde Linkedin fastslå att företag i framtiden behöver skapa en arbetskultur där de anställda känner sig hörda och sedda, i syfte att skapa ett närmare och mer meningsfullt arbetsliv.

Fokus hos de flesta företag har länge legat på att sätta upp mål och planer för verksamheten. Men med en snävare arbetsmarknad och skickligare anställda syns ett kulturellt skifte vara på ingång. Ett skifte där företagen nu behöver arbeta för de anställda och inte tvärtom – för att attrahera och behålla kompetens. 

Employee Experience (EX) är något som, av naturliga skäl, fått ett rejält uppsving senaste året. Begreppet ringar in allt det en anställd observerar, känner och interagerar med på arbetsplatsen. Vilket fler företag börjat lägga tid på i syfte att få fler engagerade och produktiva anställda.

EX kan vara det nya HR. I takt med att fler företag breddat sitt fokus mot de anställda, behövs fler roller tillägnade för att nå de anställda hela vägen in i hjärtat. En del större företag har därför slagit ihop HR med EX och kallar det numera det sistnämnda. 


3 tips för att attrahera och behålla kompetens på ditt företag:

  • Lyssna och agera
    Öka ditt förtroende som arbetsgivare genom att ta till vara och agera på de anställdas feedback på regelbunden basis.
  • Kartlägg resan
    Ta reda på vad som betyder mest för de anställdas arbetsupplevelse.
  • Små vinster
    Gör de små förändringarna som gör mest skillnad för de anställda.Vi på Worko hjälper våra kunder med rådgivning och coachning som gör dig till kandidaternas nästa arbetsgivare. Ta kontakt med oss idag!