Därför bör du ta hjälp av ett rekryteringsföretag i din nästa rekrytering

Känner du att rekryteringsfirma efter rekryteringsfirma ploppar upp överallt? Då är du nog inte ensam. Rekryteringsbolagen blir nämligen allt fler och företagen anlitar dem oftare av den naturliga anledningen att de levererar kandidater effektivt och med hög kvalitet. 

Som väletablerat rekryteringsföretag kan vi hjälpa dig med rådgivning och stöd hela rekryteringsprocessen. Kontakta oss redan i dag så hjälper vi ditt företag att komma igång med er rekrytering!

Det finns fler anledningar till att antalet rekryteringsbolag växer. Bland annat beror det på att:

  • Företagen växer i rekordsnabb takt och allt fler anlitar externa rekryterare för att hinna lösa sina rekryteringsbehov
  • Företagen behöver tillsätta allt mer kvalificerade och komplexa roller och tar hjälp av rekryteringsbolagen som sitter på spetskompetens, nätverk och kan sålla fram de bäst lämpade kandidaterna
  • Rekryteringsfirmor blir allt mer nischade och riktar in sig på olika branscher

Vilken slags rekrytering som passar bäst kan skilja sig rejält mellan olika branscher. Här har vi listat två olika branscher med olika behov och förutsättningar – men gemensamt för båda är att det råder hög konkurrens om kandidaterna.

Byggsektorn. Konkurrensen om kandidaterna har ökat i takt med ett ökat byggande inom infrastruktur och inom byggbranschen. Detta medför att kandidaterna blir mer och mer medvetna om vilka möjligheter som finns, de förstår sitt värde och ställer andra krav på sina arbetsgivare och på de anställningsformer som erbjuds. Dessutom är de passivt arbetssökande, då de redan sitter på bra jobb. De kan tänka sig att byta arbetsplats – men bara om de hittar något bättre. Det leder till att det är en utmaning att nå just de här kandidaterna med hjälp av traditionell rekrytering.

IT-branschen . Inom IT/Tech så är konkurrensen så hård om humankapitalet att det inte finns några aktivt arbetssökande kandidater – de sitter redan i anställningar och uppdrag. Samtidigt kan hela 82 % av kandidaterna inom IT som finns ute på marknaden tänka sig att gå vidare i karriären om de hittar något som är bättre.

Worko har tillgång till passiva kandidater inom både byggsektorn och IT-sektorn som ni tillsammans med oss når ut till innan de ens börjat söka jobb. Vi rekryterar proaktivt genom att bygga upp en rekryteringspipe. På så sätt har vi alltid intervjuklara kandidater samma ögonblick som era behov uppstår.