Är ni redo för “the Great Rehire”?

Med växande sysselsättningsgrad och lägre krav för att anställa väntas ett stort återanställnings-initiativ ta fart inom de närmaste månaderna. Men hur förberett är egentligen ditt talent acquisition-team på “the great rehire” och har ni resurserna för att stötta organisationens HR-behov? 

När världens ekonomier sakteliga börjar att återhämta sig kvarstår en viktig fråga: hur kommer rekryteringslandskapet formas, och av vem? Att det är “kandidatens marknad” är tydligt och i pandemins fotspår går vi nu in i en helt ny era gällande rekrytering, nämligen the great rehire. Här är vad det innebär.

Större rörlighet bland kandidaterna
Efterfrågan av talang ökar i takt med att världens ekonomier öppnar upp. Effekterna av pandemin har dessutom förflyttat arbetsmöjligheterna för talangerna mellan olika sektorer och i och med att pandemin tvingat många företag att bli mer digitala har också nya roller tillkommit. Samtidigt finns det ett stigande intresse från medarbetarnas sida att överväga nya möjligheter när vi kommer tillbaka från nedstängningar och restriktioner.

Generationsvändningar
Så, exakt vad är det som driver all denna förändring? En undersökning från Salveson Stetson Group noterar att millennials är mycket mer benägna än andra att omvärdera sitt arbete. Pandemin har fått millennials att ta ett steg tillbaka och reflektera över de stora frågorna som till exempel deras syfte i livet.

Tittar man i USA sker också pensioneringen snabbare eftersom många äldre ser förändringarna som pandemin tvingat fram som en möjlig väg ut ur arbetslivet. I det som vissa har kallat ”The Great Resignation” slutade omkring 4 miljoner amerikaner sina jobb i april 2021 – ett rekord för 2000-talet – drivet av pandemisk baksmälla, förtidspensionering i hälarna på en blomstrande aktiemarknad.

Kandidaternas marknad
The Great Rehire har gett kandidaterna övertaget och det handlar inte bara om mer pengar och ansvar. Som nämnts letar kandidaterna numer efter ett helhetsalternativ som inkluderar mer syfte, vi kan inte heller ignorera den nyvunna friheten som många anställda har haft när det gäller att arbeta hemifrån under pandemin. Det har inneburit, inte bara en förväntan om att kunna arbeta på distans, utan också en ovilja att flytta för att få anställning.

Aktiva och passiva kandidater får många samtal om spännande möjligheter och kan vara extremt selektiva eftersom de ofta har flera erbjudanden att överväga. Detta sätter press på arbetsgivare som redan hanterar en talangbrist som nu förvärras av utmaningarna med att landa topptalanger.

Om det är en sak som är säker, och som är livsviktigt för företag att ta med sig, så är det att The great rehire visar att kandidater har mer inflytande än någonsin. Som sagt, executive search och HR-proffs måste vara transparenta, autentiska, professionella och pålitliga. Att visa att du bryr dig innebär att lära känna kandidaten från ett mänskligt perspektiv.