Rekrytera Elkraftingenjör i Malmö

Jag hjälper dig rekrytera rätt elkraftingenjör i rätt tid!
Prata med Mikael

En av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället är elproduktionen och behovet av att rekrytera elkraftingenjörer är därför stort. En elkraftingenjör arbetar med projektering av nya elproduktions- och distributionsanläggningar – allt från vatten-och vindkrafterk till småskaliga produktionsanläggningar eller anläggningar och nät i hela distrubutionskedjan av energi.

En elkraftingenjör underhåller och utvecklar kraftnät inom byggindustrin och tillverkningsindustrin. Med hjälp av datoriserad nätplanering och projektering ansvarar också elkraftingenjören för att planera arbetet, beställa allt material som krävs och planerar när materialet ska levereras.

Worko är specialiserade på att rekrytera inom byggindustrin i Malmö. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionella rekrytering då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera elkraftingenjörer

 • 1. Arbeta proaktivt med rekrytering
  Idag är det viktigt att rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Tidigare kunde företag inom bygg starta sin rekrytering när behovet uppstod och kandidater tackade ofta ja till deras jobberbjudande. Detta är svårare idag när konkurrensen om kompetensen har ökat markant. Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
 • 2. Se till det årliga kompetensbehovet av elkraftingenjörer
  Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av elkraftingenjörer? Vi rekommenderar att man ser minst ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. Ta såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet i beaktning. 
 • 3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
  En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att se till att det redan finns klara kandidater som är redo att börja jobba vid projektstart. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med en stor mängd kandidater kontinuerligt under en längre tid.

  En potentiell kandidat kan vara mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller när kandidaten har jobbat ett par år på den nya arbetsplatsen. 

Ta kontakt med Worko om du behöver rekrytera en elkraftingenjör i Malmö! Då vi rekryterar proaktivt har vi på koll på när kandidaterna kan tänka sig att byta jobb, oavsett om det är nu, om ett par månader eller ett par år framåt i tiden. Läs mer om hur Worko kan hjälpa dig attrahera passiva kandidater här.