Rekrytera Byggnadsingenjör

Jag hjälper dig rekrytera byggnadsingenjörer!
Prata med Isabelle

Byggnadsingenjörer är efterfrågade i de flesta av byggbranschens olika delar. Exempelvis inom områdena fastighet, vatten- och avlopp, vägar och broar. För att rekrytera rätt byggnadsingenjör är det viktigt att ligga steget före i sin rekrytering.

Byggnadsingenjörer är ansvariga för att skapa, förbättra och skydda vår närmiljö. De planerar och övervakar konstruktion och ombyggnad, samt underhåll av vägar, broar, tunnlar, järnvägar, dammar, hamnar, kraftverk och flygplatser.

Efterfrågan på byggnadsingenjör, tillsammans med det faktum att de byggnadsingenjörer som finns ute på arbetsmarknaden ofta redan har ett bra och stabilt jobb, gör att konkurrensen om dem är stor.Ett stort antal pensionsavgångar väntas i byggbranschen under de kommande åren. Det innebär i förlängningen att behovet av arbetskraft och konkurrensen om kompetensen kommer att bli ännu större i framtiden.

Ingenjörernas utbildning är förhållandevis lång. Det är visserligen en attraktiv utbildning, men också tuff, vilket gör att en hel del personer hoppar av längs vägen. Bostadsbyggandet har pågått i en hög takt under de senaste åren, en utveckling som förväntas fortsätta. Det gör att behovet av civilingenjörer inom byggbranschen kommer att vara fortsatt stort.

Worko är specialiserade på att rekrytera byggnadsingenjörer. Vi har anpassat oss efter dagens rekryteringsklimat och ligger steget före traditionella rekrytering då vi endast använder oss av proaktiva metoder för att leverera rätt kandidater. Vi stöttar företag i det strategiska arbetet för att matcha resurserna och rekryteringen till företagets tillväxtplan.

3 tips för att rekrytera byggnadsingenjörer

 • 1. Arbeta proaktivt med rekrytering
  Idag är det viktigt att rekrytera proaktivt, utifrån det behov man vet kommer att uppstå. Tidigare kunde företag inom bygg starta sin rekrytering när behovet uppstod och kandidater tackade ofta ja till deras jobberbjudande. Detta är svårare idag när konkurrensen om kompetensen har ökat markant. Proaktiv rekrytering skapar betydligt bättre förutsättningar jämfört med att vara ute i sista stund. 
 • 2. Se till det årliga kompetensbehovet av byggnadsingenjörer
  Hur långt fram i tiden ska man då planera för att vara tillräckligt proaktiv i sin rekrytering av byggnadsingenjörer? Vi rekommenderar att man ser minst ett år framåt i tiden och rekryterar utifrån det årliga behovet. Ta såväl projekt, leveranser och eventuella förändringar inom bolaget, avdelningen eller på affärsområdet i beaktning. 
 • 3. Ha löpande kontakt med kandidaterna
  En förutsättning för att rekrytera proaktivt är att se till att det redan finns klara kandidater som är redo att börja jobba vid projektstart. Vi på Worko säkerställer detta genom att ha löpande kontakt med en stor mängd kandidater kontinuerligt under en längre tid.

  En potentiell kandidat kan vara mitt uppe i ett projekt, eller har precis bytt jobb, och är kanske inte intresserad av att byta arbetsplats just nu. Däremot kan det vara aktuellt när projektet är avslutat, eller när kandidaten har jobbat ett par år på den nya arbetsplatsen. 

Ta kontakt med Worko om du behöver rekrytera en byggnadsingenjör! Då vi rekryterar proaktivt kartlägger vi kandidaternas tillgänglighet. Vi har redan kontakt med en mängd byggnadsingenjörer som kan tänka sig att byta jobb nu och de som kan tänka sig att göra det längre fram i tiden. Det gör att vi alltid har en bank av riktigt bra kandidater redo, oavsett när ert behov uppstår.